Acroud AB tillkännager nedskrivning av goodwill under det andra kvartalet 2023.

0
615Acroud AB tillkännager en nedskrivning på 20 miljoner EUR relaterad till gamla tillgångar som härrör från Net Gamings (Acrouds tidigare namn) förvärv av företaget Highlight Media år 2016. Ledningen rapporterar i årsrapporten 2023 nedskrivningen som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2023. Nedskrivningen påverkar inte kassaflödet.

Nedskrivningen och därav följande nedskrivningsavgift återspeglar en uppdaterad bedömning från ledningen gällande förvärvets förväntade framtida intäkter. Ledningen bedömer regelbundet de förväntade framtida intäkterna I enlighet med IAS 36. Nedskrivningen kommer inte att ha någon påverkan på kassaflödet.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbrukförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Tricia Vella, CFO
+356 7905 7755

ACROUD AB (publ)

Telefon:   +356 2132 3750/1
E-mail:           info@acroud.com
Websida:       www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster. Efter ett antal förvärv har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gamings dotterbolag Linked Dimension erhåller offentlig finansiering från German Games Fund till ett värde av 2,14 MSEK (184,971 EUR)
Next articleAcroud har genomfört en nyemission i enlighet med det tidigare meddelade skriftliga förfarandet under sitt utestående obligationslån

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here