Acroud publicerar delårsrapport jul-sep 2022: En till pusselbit faller på plats

0
766
Finansella höjdpunkter – Tredje kvartalet 2022

 

 • Intäkterna uppgick till 6 683 kEUR (6 448), vilket motsvarar en tillväxt om 4% och en organisk tillväxt om 2,1%. 

 

 • EBITDA uppgick till 1 496 kEUR (1 258), en ökning med 19% på årsbasis. 

 

 • Resultat efter skatt uppgick till – 589 kEUR (593). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till -188 kEUR (482).

 

 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,005 EUR (0,005). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till -0,001 EUR (0,004). 

 

 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 33 792 (39 632), en minskning med -15% (646%). 

 

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 082 kEUR (664).

 

Finansella höjdpunkter – Perioden 1 Januari–30 September 2022

 

 • Intäkterna uppgick till 20 886 kEUR (18 227), vilket motsvarar en tillväxt om 15% och en organisk tillväxt om 10,6%.

 

 • EBITDA uppgick till 5 547 kEUR (3 857), en ökning med 44% på årsbasis.. Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster relaterade till omstrukturering) uppgick till 5 080 kEUR (4 332) en ökning med 17% på årsbasis.

 

 • Resultat efter skatt uppgick till 1 843 kEUR (1 073). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 951 kEUR (1 326).

 

 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,014 EUR (0,009). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0,007 EUR (0,011).

 

 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 102 464 (100 867), en ökning med 2% (303%).

 

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 057 kEUR (EUR 3 592 exklusive en engångsbetalning av skatt i samband med förvärv).

 

Finansiella höjdpunkter efter kvartalet

 

 • EBITDA i oktober 2022 uppgick till 1,1 mEUR.
   

Viktiga Händelser Under Kvartalet

 

 • I juli 2022 utfärdade Acroud seniora säkerställda obligationer 2022/2025 till ett totalt belopp av 225 000 000 SEK (ISIN SE0017562481). I augusti 2022 noterades Acroud-obligationerna, i enlighet med villkoren, på fondbörsen på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, och första handelsdagen på Nasdaq Stockholm var den 23 augusti 2022.
 • Den 18 juli 2022 löste Acroud in sina befintliga obligationer om 300 miljoner SEK i förtid. Acroud ägde vid tidpunkten för inlösen 112 miljoner SEK av sin egen obligation. Inlösenbeloppet betalades till varje person som var registrerad som ägare av befintliga obligationer i det skuldregister som hölls av Euroclear Sweden vid affärsdagens slut den 11 juli 2022. 

 

Viktiga Händelser Efter Kvartalet
 

 • Acroud slutförde förvärvet av 60 % av aktierna i Acroud Media Ltd för en total ersättning om cirka 5,1 miljoner GBP. Det nyförvärvade företaget äger tillgångar och teknik inom affiliation- och medieområdet och förväntas bidra med över 9 miljoner EUR till företagets intäkter och över 4 miljoner EUR till företagets årliga EBITDA. Köpeskillingen ska betalas med 1 miljon GBP i aktier (utfärdad den 18 oktober 2022) och 4,1 miljoner GBP kontant (2,0 miljoner GBP har redan betalats, resten ska betalas under de kommande 18 månaderna). Acroud har säkrat en kombination av köpoptioner och säljoptioner för återstående 40 % av företaget, som löper år 2028. Båda köpoptioner och säljoptioner är baserade på finansiell prestation för 12 månader som slutar 30 september 2028 med en EBITDA-multipel på 5,5x. Förvärvet av de återstående 40% kommer att regleras kontant (40 %) och genom en nyemission av aktier i Acroud AB (60 %).

 

VD-ord: Ytterligare en bit faller på plats i Acrouds transformation
 

Slutet av det tredje kvartalet utgör starten på nästa steg i vår utveckling. Med det genomförda förvärvet kommer vår t företags KPI:er att se helt annorlunda ut framåt.

Sommaren har som vanligt inneburit säsongsmässig volatilitet med augustiintäkterna på ovanligt låga nivåer, medan vi i september studsade tillbaka och gjorde en av våra bästa månader hittills i år. Trots att Q3 historiskt är årets svagaste kvartal lyckades vi leverera 6 683 kEUR i intäkter och 1 496 kEUR i EBITDA. Detta resultat innebär en årlig tillväxt på 4% i intäkter och 19% i EBITDA. Kostnaderna från kvartal till kvartal har dock inte minskat vilket beror på att vi har sett det nödvändigt att fortsätta investera inom ett antal områden. Tack vare dessa investeringar kan vi nu använda våra resurser mer effektivt än tidigare.

Under kvartalet har vi haft engångsposter som har påverkat bolagets lönsamhet. I juli betalade bolaget en engångsavgift på 3 % till gamla obligationsinnehavare, vilket påverkade bolagets vinst före skatt med 534k EUR. Liknande kostnad under obligationen ackumuleras nu under hela obligationens löptid, vilket påverkade resultatet för Q3-22 med 175k EUR.  Bolaget justerade också sin skatteperiodisering med 261k EUR för att återspegla omstruktureringen av ett av dess dotterbolag. Dessa poster förklarar sammantaget förlusten på 589k EUR under kvartalet.

Vi presenterar Acroud Media Ltd

Under tredje kvartalet har vi också arbetat målmedvetet med att slutföra förvärvet av Acroud Media Ltd. Tidigare i år förvärvade Acroud Media Ltd tillgångar som  etablerats av tidigare ägare med iGaming-anknytning och betalmediasfären sedan 2016.

En styrka i den förvärvade verksamhetens är smidigheten och enkelheten i att förflytta sig från en marknad till en annan, beroende på marknadens utveckling, reglering och annan makroutveckling. Dessutom är den förvärvade verksamheten nästan helt baserad på sportspelsintäkter, med några av världens största operatörer som Bet 365 och Betway. Cirka 80 % av de totala intäkterna kommer från intäktsdelning, vilket borgar för en fantastisk potential i de återkommande intäkterna. När spelarbasen växer, ökar den stabila intäktsströmmen.

En annan styrka med den förvärvade verksamheten är att intäkterna inte är beroende av SEO och sökalgoritmer. Sökmotorer som Google uppdateras regelbundet, vilket påverkar webbplatsernas prestanda som drivs av SEO: ibland är effekten försumbar, ibland positiv, ibland negativ – vilket är en av riskerna med SEO-driven verksamhet. Detta nya förvärv, tillsammans med förra årets transformation, har tagit oss från att vara helt beroende av SEO till en avsevärt mer diversifierad verksamhet som nu omfattar community- och sociala medier-baserad Affiliation (The Gambling Cabin), köpt media (Acroud Media) samt våra SaaS-produkter.

 

En ny era i Acrouds transformation

Med denna nya skapelse på plats har vi tagit ytterligare ett steg i vår transformation. Vi fortsätter att sprida risker medan vi investerar i framtida tillväxt. Men vi har också lyckats slutföra ett förvärv som kommer att ge en boost till både lönsamhet och likviditet. Ett bevis på detta är Acrouds resultat från oktober 2022, där koncernens EBITDA ökade till 1,1 mEUR. Det innebär att vi nu taktar mot att leverera mellan 8-9 mEUR i koncernens EBITDA för 2022, viket ligger i linje med våra finansiella mål. Dessutom, med det nya förvärvet på plats, förväntas vår NDC-tillväxt att nästan fördubbla vilket ger ytterligare tillväxt på sikt.

 

Utvecklingen inom Affiliation och SaaS-verksamheter

Acroud Media kommer att ingå i Affiliation-verksamheten. Under Q3 genererade affilieringsverksamheten 3 MEUR i intäkter, vilket motsvarar en ökning på 12 % jämfört med föregående år. Denna tillväxt är resultat av våra investeringar och initiativ inom reglerade och strategiska marknader, som har intensifierats under innevarande kvartal. Detta förklarar också minskningen på 8 % i Affiliation-EBITDA, som nådde 1,1 mEUR under kvartalet.

Ett nyckelevent i Q4 kommer definitivt att vara World Cup-mästerskapen. Vi förbereder oss just nu för detta globala evenemang – i både Acroud Media och The Gambling Cabin. TGM-teamet har flera spännande överraskningar planerade. Sändningarna kommer att ske från ”The Gambling Villa” där hela teamet kommer att vara samlade tillsammans med gästande sponsorer och partners.

SaaS-verksamheten fortsätter att leverera EBITDA-tillväxt jämfört med föregående år och nådde 539 (271) kEUR under Q3-22. Denna tillväxt drivs av både nätverksmodellen (främst genom av verksamheterna i Matching Visions och DreamStream) samt prenumerationsmodellen (Voonix). Vår Voonix-mjukvara har visat sig vara oslipad diamant och vårt mål framåt är naturligtvis att verkligen ta vara på värdet av denna programvara.

 

Förfina vår strategi

När jag tittar tillbaka på det senaste året är jag lika nöjd som jag är stolt över vår förvärvsstrategi och den efterföljande integrationen i Acroud Group. Alla enheter presterar i linje med eller över våra initiala förväntningar.

Idag är det tydligt att vi valde rätt integrationsstrategi. Vi undvek den klassiska metoden att ”köpa och införliva tillgångar”. Istället byggde vi ett ’House of Brands’ som tillsammans stödjer och stärker de olika verksamheterna. Denna strategi har gjort det möjligt för våra enheter att bibehålla oberoende tillväxt samtidigt som risker sprids. Tillsammans hittar vi naturliga synergier och kan dela värdefull kunskap inom koncernen.

Mest av allt är jag stolt över gemenskapen och den positiva anda som nu präglar hela koncernen. Företagets kurs har gett en oerhörd energi i alla delar av organisationen. Med vårt typiska entreprenörskap fortsätta vi nu att utveckla verksamheten, syna våra strategier och hitta nya effektiviseringar.

Enjoy the Ride!

Robert Andersson, Malta, 10 november 2022

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Roderick Attard presenterar rapporten, som följs av en frågestund kl. 10:00. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q3-2022.

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:
 

Sverige:  +46 8 566 42 692
Storbritannien: +44 33 33 00 92 71
USA:  +1 646 722 49 57

 

Webbsändningen och presentationen är tillgängliga för att se och lyssna på begäran efter webbsändningen på www.acroud.com eller via Quartr appen.

 

 

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

 

Roderick Attard, CFO
+356 7925 4722

 

ACROUD AB (publ)
Telephone: +356 2132 3750/1
E-mail:  info@acroud.com
Website: www.acroud.com

 

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

 

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleYlva Sarby Westman tillträder som vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag Amasten Fastighets AB (publ)
Next articleViaplay to show PDC European Tour darts in the UK and 10 European countries

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here