Acroud slutför förvärv av affiliation- och medieföretag till ett värde av 5,1 MGBP

0
227Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande daterat 15 juni 2022 och i den senaste kvartalsrapporten publicerad 11 augusti 2022, Acroud AB (publ) (”Acroud” eller ”bolaget”) har i dag ingått ett köpeavtal (”transaktionen”) om förvärv av 60 % av aktierna i ett affiliation- och medieföretag, Acroud Media Ltd (”målbolaget”), för en sammanlagd köpeskilling om cirka 5,1 MGBP. Förvärvet omfattar affiliationtillgångar och teknik inom iGaming-marknaden och väntas bidra med mer än 9 MEUR till bolagets omsättning och med mer än 4 MEUR till bolagets årliga EBITDA.

Transaktionen i korthet
Avtalet kommer att understödja Acrouds expansion inom Sports Betting och tillföra betydande återkommande (”revenue share”) sportsbook-intäkter från några av världens mest framträdande Sports Book-leverantörer. Transaktionen väntas bidra med mer än 9 MEUR till koncernens totala omsättning, varav 80–85 % från avtal om intäktsdelning (revenue share). Dessutom kommer transaktionen att säkerställa leverans av ett stort antal NDC (New Depositing Customers), vilket förväntas mer än fördubbla koncernens nuvarande antal inkommande NDC.

Transaktionen är i linje med Acrouds strategiska agenda för att skapa en profil med mindre volatilitet och stabilare intäktsgenerering och lönsamhet. Den kommer ytterligare att stärka bolagets ansträngningar för att utveckla en verksamhet med låg risk och hög tillväxt, eftersom de förvärvade tillgångarna baseras på intelligent medieköpskapacitet (IMBC) snarare än att vara beroende av SEO-algoritmer.

”Detta förvärv är ytterligare en pusselbit i vår strategi för att etablera Acroud som en mångsidig aktör inom reklam- och affiliationsektorn, baserat på intelligenta lösningar. Det kommer att passa in väldigt bra i vår befintliga produktportfölj, och med det nya obligationslånet på plats kommer bolaget att gå in i en ny tillväxtperiod”, säger Robert Andersson, Acrouds VD.

Vid förvärvet kommer bolaget att investera 1 MGBP i aktier och 4,1 MGBP kontant, som ska betalas över en period på 18 månader. Kontantbetalningen väntas finansieras genom Acrouds befintliga kontanta medel och framtida operativa kassaflöde. Acroud har också en köpoption på att förvärva resterande 40 % av verksamheten 2028. Köpoptionen baseras på det ekonomiska resultatet för den 12-månadersperiod som avslutas den 30 september 2028 med en EBITDA-multipel på 5,5x. Förvärvet kommer att regleras kontant med befintliga reserver (40 %) och med egna aktier (60 %).

Transaktionen omfattas inte av några ytterligare villkor och slutfördes den 13 oktober 2022.

Köpeskilling och genomförande av transaktionen

Köpeskillingen för 60 procent av aktierna i målbolaget på kontant- och skuldfri basis uppgår till 5,1 MGBP och betalas enligt följande:

  • 3,0 MGBP på dagen för genomförandet, som betalas med 2,0 MGBP kontant och 1 MGBP i Acroud-aktier (”vederlagsaktier”), baserat på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq First North Growth Market under de 20 på varandra följande handelsdagarna före tillkännagivandet (exklusive innevarande dags handel), omräknat till GBP med den växelkurs som fastställts av Riksbanken på den dag 5 bankdagar före det datum då vederlagsaktierna emitterades. Vederlagsaktierna ska emitteras inom 20 dagar från dagen för genomförandet och 100 % av vederlagsaktierna ska omfattas av en tvåårig lock-up från dagens datum.
  • 2,1 MGBP kontant över en period om 18 månader.
  • Ingen tilläggsköpeskilling ska betalas.

Ansvariga parter
Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbrukförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För mer information kontakta

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Roderick Attard, CFO
+356 79254722

ACROUD AB (publ)
Telefon:     +356 2132 3750/1
E-mail:        
info@acroud.com
Webbplats:       www.acroud.com

Från och med augusti 2021 (delårsrapport för andra kvartalet 2021) har Acroud bytt redovisnings- och bolagsspråk till engelska. När pressmeddelanden publiceras på både engelska och svenska kommer den engelska versionen att ha företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB
ACROUD
 är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster och driver det innovativa speleventet – The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleViaplay Group and Telenor agree long-term Swedish and Norwegian distribution partnership
Next articleSpelinspektionen på topp 50-listan när jurister väljer drömarbetsplats

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here