Acroud AB (publ) (”Bolaget” eller ”Acroud”) meddelar att Bolaget idag har genomfört en nyemission i enlighet med det skriftliga förfarandet (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt...
Acroud AB tillkännager en nedskrivning på 20 miljoner EUR relaterad till gamla tillgångar som härrör från Net Gamings (Acrouds tidigare namn) förvärv av företaget Highlight...
Acrouds delårsrapport för det andra kvartalet 2023 kommer att publiceras torsdag den 10 augusti kl 08:00. Kl 10:00 samma dag webbsänds Acrouds presentation av delårsrapporten...
Den 7 juni 2023 initierade Acroud AB (publ) (”Bolaget” eller ”Acroud”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017562481...
Acroud AB (publ) (“Bolaget” eller “Acroud”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) bland obligationsinnehavarna av sitt utestående obligationslån 2022/2025...
ACROUD AB höll sin årsstämma den 17 maj 2023 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades: ...
Acrouds delårsrapport för det först kvartalet 2023 kommer att publiceras torsdagen den 17 maj kl 08:00. Kl 10:00 samma dag webbsänds Acrouds presentation av delårsrapporten...
Styrelsen för ACROUD AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023. För mer information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga...
Acroud AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2022 på bolagets hemsida, www.acroud.com. Rapporten har gjorts tillgänglig på svenska och engelska. ...