Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 9-28 februari, 2023

0
554
Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 9-28 februari, 2023
Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 9-28 februari, 2023
Under perioden 9 februari 2023 till 28 februari 2023 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”)  återköpt sammanlagt 1 050 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som inleddes den 1 augusti 2022. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Programmet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Förvärven under februari månad har gjorts till ett genomsnittspris om 109,63 SEK per aktie. Efter förvärven och personalens intjäning av 362 200 aktierätter inom ramen för 2021 års långsiktiga incitamentprogram uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 13 209 479. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-01 10:00 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director – Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFantasma Games AB VD-ord – delårsrapport Q4 2022
Next articleUppdatering om Loomis aktieåterköp under första kvartalet 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here