Betsson AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

0
220
KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2023

 • Koncernens intäkter uppgick till 251,9 (220,6) miljoner euro, en ökning med 14%. Den organiska ökningen var 36%.
 • Kasinointäkterna ökade med 25%. Sportboksintäkterna minskade med 5% och sportboksmarginalen var 6,2% (7,3%).
 • EBITDA uppgick till 71,9 (51,1) miljoner euro, en ökning med 40%. EBITDA-marginalen var 28,6% (23,2%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57,0 (40,0) miljoner euro, en ökning med 42%. Rörelsemarginalen var 22,6% (18,1%). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 43,3 (32,7) miljoner euro, motsvarande 0,30 (0,26) euro per aktie.
 • Det operativa kassaflödet var 47,6 (75,5) miljoner euro.
 • Nettoskulden uppgick till -59,6 (-65,7) miljoner euro.
 • Antalet aktiva kunder minskade med 6% till 1 345 129 (1 424 794).

HELÅRET 2023

 • Koncernens intäkter uppgick till 948,2 (777,2) miljoner euro, en ökning med 22%. Den organiska ökningen var 40%.
 • EBITDA uppgick till 262,7 (172,4) miljoner euro, en ökning med 52%. EBITDA-marginalen var 27,7% (22,2%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210,5 (131,2) miljoner euro, en ökning med 60%. Rörelsemarginalen var 22,2% (16,9%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 173,0 (114,7) miljoner euro, motsvarande 1,29 (0,87) euro per aktie.
 • Det operativa kassaflödet var 230,4 (178,7) miljoner euro.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att 88,5 (59,7) miljoner euro, motsvarande 0,645 (0,436) euro per aktie, ska distribueras till aktieägarna i form av ett automatiskt inlösenprogram i två omgångar.

VD-ORD

“Ett nytt rekordår för Betsson avslutades med fortsatt hög kundaktivitet och rekordstarka siffror i det fjärde kvartalet”

Nyligen firade vi det faktum att det gått 60 år sedan koncernen började erbjuda underhållning i form av kasinospel, sportspel och andra typer av spel. De senaste decennierna har vi varit ledande i spelbranschens digitalisering med övergången till onlinespel. Vi fortsätter att finna egna vägar och agera som pionjärer i allt vi gör. När vi summerar jubileumsåret 2023 kan vi se tillbaka på ett nytt rekordår för Betsson. Flera viktiga strategiska initiativ togs för att stärka produkterbjudandet, hantera risker genom geografisk diversifiering, samt för att skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt med en ökad andel intäkter från lokalt reglerade marknader.

För helåret 2023 ökade intäkterna med 22 procent till 948 miljoner euro och rörelseresultatet ökade med 60 procent till 211 miljoner euro, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 22,2 procent. För helåret uppgick det operativa kassaflödet till 230 miljoner euro, vilket innebär att året avslutades med en nettokassa om 60 miljoner euro. Verksamhetens starka kassaflöden och den solida balansräkningen gör att vi kan fortsätta att lämna attraktiva utdelningar till våra aktieägare samtidigt som vi investerar i framtida tillväxt. Styrelsen föreslår att utdelningen för 2023 höjs med 48 procent till 0,645 euro per aktie.

Den höga kundaktiviteten fortsatte under fjärde kvartalet med nya rekordnivåer i kundinsättningar och spelomsättning inom både kasino och sportspel. Återigen redovisar koncernen de högsta nivåerna någonsin för intäkter och rörelseresultat, vilket betyder åttonde kvartalet i rad med sekventiell tillväxt. Tillväxttakten jämfört med fjärde kvartalet föregående år ska ses mot bakgrund av att jämförelseperioden innehöll världsmästerskapet i fotboll.

Fotbollsresultaten fortsatte att gå spelarnas väg under fjärde kvartalet med favoritvinster och många mål, vilket ledde till att kvartalets sportboksmarginal på 6,2 (7,3) procent var den lägsta för ett enskilt kvartal under de senaste två åren. Vår vision är att erbjuda den bästa kundupplevelsen inom spelbranschen och en viktig komponent i detta är att vi alltid erbjuder konkurrenskraftiga odds och chanser för våra kunder att vinna. Detta gör helt enkelt att spelarna vinner lite mer ibland och att sportboksmarginalen varierar från kvartal till kvartal, beroende på sportresultaten.

Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader fortsatte att öka och uppgick till 45,9% (34,2%) i det fjärde kvartalet. Vi ser en fortsatt positiv utveckling där fler länder introducerar regleringar för att möjliggöra onlinespel med lokala spellicenser och rimliga villkor för spelare och operatörer. Under 2024 förväntas Peru och Brasilien införa licenssystem för onlinespel och Betsson förbereder sig för att ansöka om spellicens för dessa marknader.

Betssons engagemang inom fotbollen fortsätter och nyligen ingicks ett tröjsponsoravtal med den största fotbollsklubben i Colombia, Atletico Nacional. Dessutom inleddes ett nytt samarbete i Grekland, genom vilket Betsson kommer att ha namnrättigheterna till den anrika och viktiga cupen inom grekisk fotboll. 2024 kommer att vara ett stort fotbollsår med både EM och Copa America under sommarmånaderna och vi ser fram emot att följa matcherna tillsammans med fans, kunder och medarbetare. 

Jag ser med tillförsikt fram emot 2024. Betsson står väl rustat för fortsatt värdeskapande tack vare en stark finansiell ställning, egenutvecklad teknik, ett attraktivt kunderbjudande och – främst av allt – våra medarbetare. Jag vill tacka våra medarbetare för alla goda insatser under 2023 och även rikta ett tack till våra aktieägare för visat förtroende.

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Idag klockan 9:00 CET bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av bokslutskommunikén. Resultatet kommer att presenteras av VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen finns tillfälle att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon. 
Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/betsson-q4-report-2023
Länk med information om hur man kan delta i telefonkonferensen:
https://financialhearings.com/event/46181

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 klockan 07:30 (CET).

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStarbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2023
Next articleÖkad marginal inom alla affärsområden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here