Blick Global Group AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

0
700Blick lämnar idag sin bokslutskommuniké för året 2022

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

 • Summa intäkter 9,281 KSEK (3,788). Omsättning 9,131 KSEK (3,544).
 • EBITDA 1,160 KSEK (-867). 
 • EBITDA-marginal 13% (-24%). 
 • EBIT 97 KSEK (-1,695). 
 • Resultat per aktie -0.14 SEK (-0.84).

HELÅRET 2022

 • Summa intäkter 25,457 KSEK (19,560). Omsättning 24,716 KSEK (16,518).
 • EBITDA 1,530 KSEK (2,143). Justerad EBITDA 1,530 KSEK (-2 KSEK).
 • EBITDA-marginal 6% (13%). Justerad EBITDA-marginal 6 % (0%).
 • EBIT -2,480 KSEK (-1,105). 
 • Resultat per aktie -1.06 SEK (-1.33).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Wiget Group nominerat till “Best Acquisition & Retention Partner” på EGR Nordics Awards 2023.
 • Wiget fördubblar omsättningen under fotbolls VM.
 • Extra bolagsstämma i Blick Global Group AB.
 • Sammanläggning av aktier i Blick Global Group AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Blick Global Group har deltagit och presenterat i en av världens största spelmässor, ICE       London 2023.
 • Blick Global Group meddelar utfall i riktad emission.
 • Extra bolagsstämma i Blick Global Group AB.
 • Offentliggörande av utfall i företrädesemission.
 • Blick Global Group lämnar preliminärt resultat för kvartal 4, 2022: Tillväxt på 161%.
 • Blick Global Group signerar ett uppdragsavtal avseende IR, analys och bevakning med Impala Nordic AB.
 • Blick Global Group rekryterar specialkompetens inom utveckling i spelstudion och Business Development i försäljningsavdelningar.
 • Blick Global Group genomför en företrädesemission om högst 24,9 miljoner kronor samt en riktad emission om upp till 4,1 miljoner kronor.

VD-ORD

Ett riktigt starkt kvartal avslutar ett mycket händelserikt år. Under året gick vi från ett negativt resultat i kvartal 1 till tre kvartal med vinst och avslutade med en 161% tillväxt och en 12% EBITDA marginal.

Under året genomförde vi vårt tredje förvärv. Brand Legends som var en del av den växande verksamheten med fokus på SEO, Search Egine Optimization som syftar till att skydda sina kunders varumärken i det organiska söket. 

Verksamheten får en bra hemvist hos Blick Global Group tillsammans med Affärsområdet, Digital Marknadsföring. Ett komplement till våra kunders kampanjer som driver upp intresse för deras varumärken och många kommer genom det organiska söket där vi skyddar från ett potentiellt spill som kan uppstå om man inte får tillräckligt hög ranking av de marknadsförda varumärkena. 

Förvärvet ger gruppen ett positivt kassaflöde och en fin lönsamhet.  Vi tillförs stor kompetens inom ett så viktigt område för våra kunder som organiskt sök. Det är ett mycket centralt verksamhetsområde inom kundanskaffning för alla våra existerande och potentiella kunder. 

Spelstudion, OMI Gaming har under året huvudsakligen fokuserat på att färdigställa första spelet av fyra till en av de största distributörerna inom online spel. Kunden har säte i USA vilket dessutom ger oss en god förståelse och erfarenhet av de nya licensieringsreglerna för marknadsföring och spelverksamhet i USA. USA bedöms som en av de enskilt största spelmarknaderna i världen. 

OMI har som första externa spelstudio kommit längst i processen fram till lansering. Vi hoppas inom snar framtid kunna meddela ett lanseringsdatum för det första spelet. Under kvartal 1, 2023 kommer vi med största sannolikhet starta utveckling av spel två. Kunden uttrycker sig vara både imponerad och inspirerad över den kreativa höjd och spelupplevelse som OMI skapat så här långt. 

Digital Marknadsföring, Wiget Group har sett en riktigt stark utveckling under årets sista halvår. Det märktes tidigt in på sportsäsongen, långt före effekter av fotbolls VM, att man började träffa rätt i kampanjer med låga anskaffningskostnader och större investeringar från våra kunder. Fotbolls VM som hölls i november/december hjälpte till att ge en fördubbling av omsättningen under oktober, november jämfört med samma period 2021. 

Slutlikviden för förvärvet av Brand Legends finansieras genom en kombination av riktad emission och företrädesemission. Likviden kommer i sin helhet vara reglerad under februari 2023. 

Vi fortsätter sökandet efter fler förvärv och har fler pågående diskussioner. Samtidigt ser vi det som viktigt att nu kunna fortsätta redovisa en stark utveckling för våra befintliga affärer och bygga kassa som syftar till att både ge bränsle till ökad organisk tillväxt likväl potentiella förvärv. 

Vi ser fram mot ett starkt år där vi öppnar fler marknader och där vi kan överraska både marknaden och oss själva.

Erik Ahlberg 
VD 
Blick Global Group AB

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Waterfront Stockholm, United Spaces
C/O Wiget Group
101 23 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 oktober 2022 till 31 december 2022
Next articleWicket Gaming ökar omsättningen kraftigt efter förvärvet av Wegesrand koncernen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here