Delårsrapport 1 januari – 30 september

0
467DELÅRSPERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 

Summa intäkter 6,767 KSEK (4,188). Omsättning 6,527 KSEK (3,959).

EBITDA 693 KSEK (-427).

EBITDA-marginal 11% (-11%).

EBIT -339 KSEK (-1,242).

Resultat per aktie -0.01 SEK (-0.01).

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

Summa intäkter 16,177 KSEK (15,772). Omsättning 15,585 KSEK (12,974).

EBITDA 371 KSEK (3,010). Justerad EBITDA 471 KSEK (3,010).

EBITDA-marginal 2% (23%). Justerad EBITDA-marginal 3% (7%).

EBIT -2,576 KSEK (590).

Resultat per aktie -0.01 SEK (-0.01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Rickard Vikström ny styrelseordförande i Blick Global Group.

STRATEGISKA PLANENS FINANSIELLA RAMVERK

Blick Global Group meddelar följande ambitioner och mål för den kommande femårsperioden. Läsaren påminns om att uttalanden om framtiden är förenade med ett mycket stort mått av osäkerhet och kan komma att förändras väsentligt genom händelser utanför Bolagets kontroll. Det betonas att informationen inte utgör prognoser och inte kommer att följas upp och/eller justeras för eventuella framtida händelser som kan förändra förutsättningarna för Bolagets utveckling.

Styrelsen har som målsättning att Blick Global Group ska uppnå en organisk genomsnittlig omsättningstillväxt per år (CAGR) på cirka 30% under femårsperioden 2021–2025. Bolaget ska i perioden sträva efter att ha ett starkt kassaflöde från verksamheten samt uppnå en EBITDA-marginal på minst 20 procent. Blick planerar de kommande åren att förvärva 1–3 Bolag per år inom utvalda segment.

VD-ORD

Vårt långsiktiga fokus att skapa en stark koncern inom marknaden för Online Spel innebar att årets tredje kvartal utvecklades positivt med en tillväxt på 64,8% jämfört med samma period 2021. Bolaget levererade fortsatt EBITDA vinst och genererar ett positivt kassaflöde i enlighet med våra mål.

Efter sommaren har vi fått fart ordentligt och intresset kring våra lösningar är markant större efter pandemin och vi planerar nu med självförtroende för ett positivt fotbolls VM i november. Vi ser verkligen fram mot ett spännande sista kvartal och fortsatt utveckling av respektive affärsområdes verksamheter som samtliga stärker sina positioner och har en stor potential samtidigt som vi rent tekniskt kan skala upp till högre volymer. Det senaste förvärvet, Brand Legends, visar styrka i långa kundengagemang vilket ger mindre säsongsvariationer och ytterligare stabilitet till hela bolagsgruppen.

Inom affärsområdet Digital Marknadsföring har Wiget Group ökat sitt momentum med allt större intresse för sin öppna plattformsaffär och ser ökad investeringsvilja hos sina operatörskunder inom fler marknader. 

Tillväxten fortsatte under sommarkvartalet 2022 och gav en ökad omsättning i jämförelse med tredje kvartalet 2021 på 64,8% och 15,7% mot andra kvartalet i år. Vi fortsätter bygga kassa med bidrag från affärsområdet Digital Marknadsföring inklusive Organisk sökoptimering. Vi bedömer att vi långsiktigt kommer kunna växa affärsområdet Spelutveckling till lönsamhet allteftersom våra spel lanseras och kommersialiseras. Tillväxten ackumulerat under tre kvartal är för 2022 mot 2021, +20,6% hittills i år.

Kassaflödet var fortsatt positivt med en EBITDA-vinst som ökade till 693 KSEK. Förvärven har ökat bolagets immateriella tillgångar vilket i sin tur ger ökade kostnader för avskrivningar. Trots det har EBIT förbättrats för årets tredje kvartal. Avskrivningar sker enligt plan och är inget som påverkar vår kassa och något som med fortsatt tillväxt samt fortsatt bra marginaler i affärerna kommer vändas med tiden.

Spelstudion är i slutfasen av sin första leverans och har konceptuellt skissat på sitt nästa spel i leveransen av totalt fyra i första omgången. Glädjande har spelet fått ett väldigt fint mottagande och ställs ut under E2G i Vegas, USA. Det ger OMI:s spel en välkommen exponering mot alla besökande operatörer och intressenter, vilket styrker att vi kommer kunna kommersialisera våra spelkoncept mot flera speloperatörer och marknader över tid.

Bolaget har under kvartalet fortsatt sina förvärvsdiskussioner och ökat antalet potentiella målbolag. Vi kommer med en breddad ägarstruktur och en ny stark styrelse inklusive deras nätverk kunna fortsätta bygget av en stark koncern inom Online Spel och närliggande områden.

Erik Ahlberg

VD

Blick Global Group AB
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleUtemiljö-chefen Johanna Karlsson brinner för helhet och hållbarhet
Next articleEmission och återköp av C-aktier för aktieägarprogram och incitamentsprogram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here