Delårsrapport januari–september 2018

0
1512
Catena Media plc (Nasdaq Stockholm: CTM) 

JULI–SEPTEMBER 2018 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2017)

 •  Intäkterna ökade med 60 procent till 27,7 miljoner euro (17,3)
 •  EBITDA ökade med 52 procent till 13,4 miljoner euro (8,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 48 procent (51)
 •  Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader, ökade med 43 procent till 13,6 miljoner euro (9,5), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 49 procent (55)
 •  Kassaflödet ifrån den löpande verksamheten uppgick till 10,2 miljoner euro (10,4) 
 •  Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till 138 194 (100 741), vilket motsvarar en ökning med 37 procent 
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,15 euro (0,10) före utspädning
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,14 euro (0,10) efter utspädning

”Jag är övertygad om Catena Medias betydande tillväxtmöjligheter framöver tack vare sin enastående plats i värdekedjan.”

Per Hellberg, VD

JANUARI–SEPTEMBER 2018 (JÄMFÖRT MED JANUARI–SEPTEMBER 2017)

 •  Intäkterna ökade med 63 procent till 77,6 miljoner euro (47,6)
 •  EBITDA ökade med 61 procent till 35,9 miljoner euro (22,3) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 46 procent (47)
 •  Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader, ökade med 52 procent till 38,1 miljoner euro (25,0), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 49 procent (53)
 •  Kassaflödet ifrån den löpande verksamheten uppgick till 29,1 miljoner euro (16,9) 
 •  Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till 411 670 (272 384), vilket motsvarar en ökning med 51 procent 
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,34 euro (0,29) före utspädning
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,31 euro (0,28) efter utspädning 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

 •  Förändringar i Catena Medias styrelse. Anders Brandt avgår på egen begäran. Öystein Engebretsen ersätter avgående styrelseledamot.
 •  Förändring av antalet aktier och röster i Catena Media plc i augusti 2018.
 •  Catena Media beslutar att genomföra en riktad nyemission som delbetalning av den andra tilläggsköpeskillingen för till gångar förvärvade i december 2016.
 •  Ökat antal aktier och röster i Catena Media plc i juli 2018.
 •  Catena Media konsoliderar sin ledande ställning inom finansvertikalen med förvärvet av LeapRate.com, en premiumsajt för valutamarknadsnyheter.
 •  Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier som betalning för tillgångar förvärvade i maj 2017 och juni 2018.
 •  Catena Media beslutar att implementera en riktad nyemission för tillgångar förvärvade i

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Catena Medias valberedning för 2019 års bolagsstämma har utsetts.
 •  Catena Media har enats om ändrade villkor för de amerikanska tillgångar som förvärvades i december 2016.

För ytterligare information, kontakta:   

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Pia-Lena Olofsson, CFO, Catena Media plc 
Tel: +46 708 58 04 53, e-post: pia-lena.olofsson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är information som Catena Media plc skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentlig-görande den 6 november 2018, kl. 07.00 CET.

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFrån 1 november ger Lotteriinspektionen tillstånd till all bingo
Next articleInformationsmöte, 6 november, om tekniska krav för certifiering av spelverksamhet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here