Delårsrapport Tredje Kvartalet 2021

0
1156
Delårsrapport Tredje Kvartalet 2021
Delårsrapport Tredje Kvartalet 2021INTÄKTERNA VÄXTE 46% OCH EBITDA 38% I TREDJE KVARTALET 2021

TREDJE KVARTALET

 • Intäkterna ökade med 46,0% till €58,6 miljoner (40,1).
 • EBITDA ökade med 38,0% till €9,1 miljoner (6,6).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 15,5% (16,4%).
 • EBIT ökade med 38,7% till €6,8 miljoner (4,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 68,1% till €6,4 miljoner (3,8).
 • Vinst per aktie ökade med 62,5% till €0,13 (0,08).

NIO MÅNADER

 • Intäkterna ökade med 38,2% till €162,4 miljoner (117,5).
 • EBITDA ökade med 46,0% till €27,5 miljoner (18,8).
 • EBITDA-marginalen ökade till 16,9% (16,0%).
 • EBIT ökade med 45,7% till €21,1 miljoner (14,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 79,0% till €19,4 miljoner (10,8).
 • Vinst per aktie ökade med 77,2% till €0,39 (0,22).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Intäkterna ökade med 46,0% från tredje kvartalet 2020 till följd av stark utveckling i alla segment.
 • Organisk tillväxt på 39,0% från tredje kvartalet 2020.
 • B2B-intäkterna ökade med 40,5% från tredje kvartalet 2020 med en organisk tillväxt på 31,2%.
 • Stark utveckling inom subsegmenten Aggregation and Games – Pariplay och Sports – BtoBet.
 • En överenskommelse om att sälja B2C-segmentet till Esports Technologies annonserades den 1 oktober – transaktionen förväntas genomföras senast 30 november 2021 efter uppfyllande av vissa villkor. Det totala värdet av transaktionen uppgår till cirka €65 miljoner. Transaktionen omfattar också ett fyraårigt plattforms- och serviceavtal med ett beräknat bruttovärde på €70 miljoner.
 • Aspire Global tecknade ett plattformavtal med Esports Technologies i september som omfattar dess ledande varumärke Gogawi.
 • Pariplay stärkte sina positioner ytterligare i Nord- och Sydamerika – tecknat första kontraktet i Brasilien och erhållit en fullständig leverantörslicens i West Virginia.
 • Pariplay tecknade ett avtal om att förse Holland Casino med egenutvecklade spel på den nyligen reglerade nederländska marknaden.
 • Det första varumärket live med BtoBets sportbok på Aspire Globals plattform. I dag är sex varumärken redan live.
 • Två avtal tecknades som omfattar hela Aspire Globals erbjudande.

VD KOMMENTERAR

”VI UTFÖR MÅLMEDVETET VÅR TILLVÄXTSTRATEGI FÖR ATT BLI EN VÄRLDSLEDANDE IGAMING-LEVERANTÖR”

Med försäljningen av B2C-segmentet kommer Aspire Global att bli ett tydligt fokuserat B2B-företag och ännu starkare och mer lönsamt. Försäljningen kommer också att ge oss ytterligare resurser för att vidareutveckla och förbättra vårt B2B-erbjudande samt möjligheten att utforska nya M&A-aktiviteter. Under tredje kvartalet 2021 har vi gjort betydande framsteg med att bygga starka positioner i USA och Brasilien. Vår framgång på dessa marknader kommer att vara viktiga för att vi ska nå vårt mål att bli en världsledande B2B iGaming-leverantör.

Försäljningen av B2C-segmentet – som förväntas slutföras i slutet av november 2021 – kommer att ha en betydande positiv påverkan på Aspire Globals position som ett fokuserat B2B-företag och på lönsamheten. Exklusive B2C-segmentet ökade intäkterna under de första nio månaderna 2021 med 36,1% till €118,9 miljoner och EBITDA ökade med 54,1% till €22,7 miljoner med en EBITDA-marginal på 19,1%. Den organiska tillväxten för B2B-segmentet uppgick till 27,1% under niomånadersperioden.

Vi inledde översynen av vårt B2C-segment i mars i år och den 1 oktober offentliggjorde vi avtalet med USA-baserade Esports Technologies om att förvärva B2C-segmentet. Ersättningen uppgår till cirka €65 miljoner bestående av €50 miljoner kontant, en revers på €10 miljoner och €5 miljoner i aktier i det noterade bolaget Esports Technologies. Transaktionen inkluderar också ett fyraårigt plattforms- och serviceavtal med ett uppskattat bruttovärde på €70 miljoner, baserat på nuvarande volymer. Transaktionen förväntas avslutas senast den 30 november 2021, under förutsättning att Esports Technologies erhåller nödvändig finansiering och att övriga avtalsrelaterade villkor uppfylls.

ETT TRANSFORMATIVT, STRATEGISKT STEG

Avyttringen av B2C-segmentet är ett transformativt, strategiskt steg för Aspire Global. Först och främst kommer förändringen i affärsmixen att påverka intäkterna så att de endast utgörs av B2B-intäkter och samtidigt ökar andelen levererade tjänster. Avyttringen kommer också att ge Aspire Global ytterligare resurser för att vidareutveckla teknikplattformen liksom erbjudandet inom kasino, sport och levererade tjänster. Tjänstedelen av vår verksamhet är väsentlig för oss, inte bara för att den är återkommande, utan också för att den kommer att säkra vår fortsatta djupa kunskap om spelarbeteenden. Vi förväntar oss dessutom att Aspire Global som ett fokuserat B2B-företag kommer att ha andra jämförelseföretag och att investerare kommer att finna det enklare att värdera bolaget.

Efter avyttringen kommer vi också att undersöka M&A-möjligheter med målet att utöka vår kontroll över värdekedjan. Våra framgångsrika förvärv av Pariplay 2019 och BtoBet 2020 är bevis på vår förmåga att identifiera och integrera företag som kompletterar vårt erbjudande i värdekedjan. Under årets första nio månader har Pariplay vuxit med 79,4% till €21,7 miljoner med en EBITDA-marginal på 27,9%. BtoBet har också visat stark tillväxt på 68,7% till €7,8 miljoner under niomånadersperioden med en EBITDA-marginal på 23,1%.

VIKTIGA FRAMGÅNGAR I USA OCH BRASILIEN

Avyttringen av B2C-segmentet ger oss också ökade möjligheter att fortsätta investera i att bygga en betydande position på framför allt de stora och snabbt växande marknaderna i Brasilien och USA. Under tredje kvartalet 2021 har vi gjort viktiga framsteg i USA och Brasilien. Pariplay tecknade ett avtal med FansUnite Entertainement som innebär att Aspire Global går in på den brasilianska marknaden för första gången. FansUnite är ett kanadensiskt sport- och underhållningsföretag, och Pariplay kommer att tillhandahålla sin breda portfölj av egenutvecklat och tredjepartsinnehåll via sin Fusion™-spelhubb till FansUnites B2C-varumärken och B2B-lösningar i Europa och Amerika och därmed går Pariplay in i Brasilien för första gången.

Pariplay fortsatte att stärka sin ställning i Latinamerika genom att teckna ett avtal med den världsberömda landbaserade och online spelleverantören Ainsworth Game Technology. Som en del av avtalet kommer Ainsworth att samarbeta exklusivt med Pariplay för alla nya lanseringar online i Latinamerika genom att titlarna blir tillgängliga för spelare via Pariplays Fusion™-spelhubb.

Pariplay nådde ytterligare en milstolpe i sin expansionsstrategi för USA under tredje kvartalet 2021 efter att ha beviljats en fullständig iGaming-leverantörslicens i West Virginia. Pariplay gjorde sin debut på den snabbväxande USA-marknaden när dess innehåll gick live i New Jersey i februari 2021 och Pariplay har ansökt om licenser i flera delstater.

DJUPARE RELATIONER INOM ESPORT

Vi är stolta och glada över den relation vi har etablerat med Esports Technologies. Esports Technologies är en ledande global operatör och leverantör av produkter och marknadsföringslösningar på den snabbt växande e-sportmarknaden. Förutom B2C-affären tecknade vi också ett strategiskt licensavtal med Esports Technologies under tredje kvartalet 2021. Som en del av affären kommer Esports Technologies att lansera sin esports/sportsbok Gogawi.com på vissa nyckelmarknader på vår plattform och har för avsikt att lansera ytterligare ett varumärke på plattformen i framtiden. Dessutom kommer vi att göra Esports Technologies egenutvecklade esportflöde tillgängligt för våra partners runt om i världen.

Esports Technologies befinner sig i en snabb tillväxtfas och siktar på att bli världens främsta esportföretag. Som en del av B2C-avtalet kommer Karamba och våra andra B2C-varumärken att bli en del av vårt B2B-nätverk och blir en av våra största B2B-partners. Jag är säker på att erfarenheten och skickligheten hos vårt B2C-team, tillsammans med ambitionen och investeringarna från Esports Technologies, kommer att ta B2C-varumärkena till nya höjder.

LÖNSAM TILLVÄXT PÅ REGLERADE MARKNADER

Under kvartalet införde Tyskland en ny reglering med högre spelskatter. Trots denna regulatoriska förändring ökade EBITDA-marginalen i B2B-segmentet till 18,7% från 18,0% i tredje kvartalet 2020. Detta visar tydligt på Aspire Globals förmåga att driva en lönsam verksamhet på reglerade marknader.

I oktober öppnade Nederländerna för onlinespel och Pariplay annonserade för bara några dagar sedan ett avtal om att förse Holland Casino med egenutvecklade spel. Holland Casino har en ledande närvaro inom det nyligen reglerade digitala ekosystemet i Nederländerna.

FRAMTIDSUTSIKTER

Aspire Global har konsekvent visat på sin förmåga att genomföra sin tillväxtstrategi, leverera på sina finansiella mål och skapa värde. Vi ser stora tillväxtmöjligheter genom att expandera med befintliga partners, finna nya partners och gå in på nya marknader. Med avyttringen av B2C-segmentet kommer vi att ytterligare öka investeringarna i vår teknologi och vårt produkterbjudande liksom vår geografiska närvaro med fokus på Brasilien och USA. Vi kommer också att lägga ännu mer energi på att öka våra M&A-aktiviteter. Vi utför målmedvetet vår tillväxtstrategi för att bli en världsledande iGaming-leverantör.

Tsachi Maimon

VD

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Tsachi Maimon, VD, tel +346-36452458, e-post investors@aspireglobal.com
Motti Gil, CFO, tel +356-99240646, e-post investors@aspireglobal.com

Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 08.00 den 4 november 2021.

WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR TREDJE KVARTALET

VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för tredje kvartalet 2021 den 4 november kl 09.00 via länken https://tv.streamfabriken.com/aspire-global-q3-2021 . Det går att ställa frågor via chatten under presentationen eller genom att ringa in på något av följande nummer:

Sverige:  0856642704

UK: +443333009031

USA: +16467224957

Presentationsmaterialet kommer också att vara tillgängligt på Aspire Globals webbplats https://www.aspireglobal.com/investors/ .

Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska via länken:  https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2021/11/Aspire-Global-Q3-20211103-FINAL3.pdf

NÄSTA RAPPORT

Rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2021 offentliggörs den 17 februari 2022 kl 08.00.

Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

OM ASPIRE GLOBAL

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 30 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleVD deltar i podcast
Next articleOncopeptides fokuserar det kliniska utvecklingsprogrammet för att stärka kassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here