Dom i kammarrätten: Varning och sanktionsavgift för Mr Green Limited

0
243

Kammarrätten har den 27 maj 2024 meddelat dom i mål mot Mr Green Limited gällande brister i omsorgsplikten.

Kammarrätten instämmer i Spelinspektionens och förvaltningsrättens bedömningar att omsorgsplikten även omfattar en skyldighet för licenshavare att självmant begränsa en kunds spelande för att motverka skador av ett överdrivet spelande. När det gäller de aktuella kunderna anser kammarrätten att bolaget inte har agerat tillräckligt skyndsamt för att motverka ett överdrivet spelande och har därigenom brutit mot omsorgsplikten.

Kammarrätten instämmer i underinstansernas bedömningar att Mr Green ska meddelas en varning och påföras en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften bestäms till 12 miljoner kronor. När det gäller sanktionsavgiftens storlek tar kammarrätten hänsyn till ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen från 2023 om hur sanktionsavgifter enligt spellagen ska beräknas (HFD 2023 ref. 25). Kammarrätten bedömer att den sanktionsavgift Spelinspektionen numera förespråkar är proportionerlig och domstolen beslutar därför att sanktionsavgiften ska bestämmas till detta belopp.

Beslut: Mr Green Limited, varning och sanktionsavgift

Bakgrund

Spelinspektionen beslutade att meddela Mr Green en varning med sanktionsavgift på grund av brister i arbetet med att motverka penningtvätt. Sanktionsavgiften i den delen bestämdes till 1,5 miljoner kronor. Spelinspektionen beslutade samtidigt att meddela Mr Green en varning med sanktionsavgift på grund av att bolaget inte uppfyllt sina skyldigheter enligt omsorgsplikten. I den delen bestämdes sanktionsavgiften till 30 miljoner kronor. Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Mr Green överklagade domen till kammarrätten endast avseende brister i omsorgsplikten.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleSBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad
Next articleKlarna tillkännager lönsamt Q1 2024 och skapar förutsättningar för ett år av innovation och tillväxt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here