Efterfrågan på livförsäkringar har fördubblats på fem år

0
376

De senaste åren har försäkringsbolaget If sett en ökad efterfrågan på personförsäkringar. Tider som präglas av oro har ökat på tillströmningen. Det var särskilt tydligt under pandemins första och andra våg där ökningen enskilda månader var upptill 45 procent, men även den geopolitiska situationen och ökad inflation tydliggör behovet av trygghetsförsäkringar.

– Jämfört med för fem år sedan ser vi idag en ökning på 110 procent av hos oss tecknade livförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. De senaste åren har visat hur snabbt vår livssituation kan ändras och medvetenheten om den egna utsattheten har ökat, säger Jaan Köll, produktchef för personförsäkringar på If.

I Sverige är det lag på att bilägare har en bilförsäkring och de allra flesta vet att en hemförsäkring är en nödvändig investering för att skydda sig mot oväntade kostnader. Däremot har svenskarna traditionellt sett inte haft lika hög medvetenhet om vikten av att försäkra sig själva och kostnader kopplade till den egna hälsan. If ser en tydlig trend att detta är på väg att ändras.

Hälsobarometern 2022 som If släppte tidigare i år, som innehåller opinionsundersökningar och analyser av samhällsutvecklingen, visar att var femte tillfrågad känner oro över privatekonomin om någon i hushållet skulle drabbas av en längre sjukskrivning. Nästan var tredje person litar inte på att få snabb tillgång till den skattefinansierade sjukvården om de blir sjuka eller råkar ut för skada. Samtidigt tror 40 procent att tillgången till offentliga sjukvårdstjänster kommer att vara sämre om fem år jämfört med i dag. Det finns en medvetenhet om vårdens utmaningar och ett ökat intresse för kompletterande sjukvårdsförsäkring.

– Vi ser en risk för ökad ohälsa i spåren av pandemin som bör tas på allvar, något som även Världshälsoorganisationen uttalat. Människor har dragit sig för att söka vård under pandemin vilket kan försvåra tillfrisknande och människor reagerar olika på förändringar. Vi vill bidra till att fler får stöd och vård i ett tidigt skede, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Ladda ner Hälsobarometern här.

Source link

Previous articleVD livepresentation på Småbolagsdagarna med Aktiespararna
Next articleWicket Gaming lanserar Cricket Manager Pro i Indien

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here