Einar Mattsson bygger framtiden med kvalitet och omtanke

0
204

Hög kvalitet från koncept till kundupplevelse
– Det vi gör i en produktion är förutbestämt och vi vet hur det ska utföras. Allting börjar med vårt koncepttänkande Einar Mattsson Koncept, EMK. Konceptet sätter ramarna för bostädernas design- och inredningsstandard, och därmed för den upplevda kvaliteten i slutänden. Kvalitet är något vi påbörjar väldigt tidigt genom vårt koncept, genom projekteringen, förberedelser och den kompetens vi bär med oss. Här ingår också återbruk; hur vi ska återanvända, anpassa och förfina eventuella befintliga material i projektet.

– Sedan kommer vi ner på utförandet och detaljerna i allt från stommar till teknikinstallationer och precisionen i inredningsarbetet. Det är omsorgen om detaljerna som möjliggör de stora visionerna, och här kommer yrkesstoltheten in. Vi är stolta över vår byggmästartradition, vi gör hantverket ordentligt och därför håller det länge.

Att bygga för en hållbar stad
Fastighetens livscykel börjar med ett markköp och en idé om vad som ska byggas. I projektets tidiga skeden skapas förutsättningarna för en så hållbar produktion och förvaltning som möjligt.

– Hållbarhet är en del av vår affär och en stor del är att hushålla med resurser. Ju bättre vi blir på att energieffektivisera och använda material på ett klokt sätt, desto mindre blir påverkan på klimatet. Genom att i tidigt skede klimatberäkna nya projekt och planera för klimatanpassning relaterat till extrema temperaturer och skyfall, blir vi effektivare i arbetet med att bygga långsiktigt hållbara hus och områden, berättar Peter Svensson.

Det viktiga förvaltningsperspektivet
En annan aspekt som är ganska unik för Einar Mattsson är att förvaltningsperspektivet vävs in i projekten. Husen som byggs ska erbjuda en säker arbetsmiljö för förvaltningspersonal och vara effektiva att renovera när den tiden kommer.

– I det långa perspektivet är det också viktigt att vi arbetar med material och metoder som vi verkligen tror på, som håller länge och minimerar risken för fel i fastigheten. Materialindustrin driver utvecklingen i rasande takt och det gäller att hålla huvudet kallt. Vi vill inte bygga in något som på sikt visar sig vara dåligt. Byggfysiken har sina lagar – det ändrar inte på sig, konstaterar Peter Svensson.

Einar Mattssons kvalitet och långsiktighet för Stockholms attraktivitet
Generellt lyfter Einar Mattssons projekt ett område genom att de bostäder som byggs är attraktiva och möter kundbehoven. Attraktiva fastigheter och områden lockar människor att bo och verka där, vilket bidrar till en levande, trygg och sammanhållen stad. Som aktör har Einar Mattsson dessutom lång erfarenhet av större stadsbyggnadsprojekt.

– Min upplevelse är att många vill se oss i projekten tack vare de kvaliteter vi tillför. Plus att vi levererar det vi lovar att bygga. Sist men inte minst tror jag att det även för kommunerna finns ett värde i att vi bygger för ett eget och långsiktigt ägande. Det visar att vi vill vara delaktiga och närvarande i bostadsområdena under mycket lång tid framåt. Vår historik på Södermalm visar det. Att bidra till en både vackrare och tryggare stad är en viktig del i arbetet för attraktivitet, avslutar Peter Svensson.

Source link

Previous articleThunderful Group AB tidigarelägger offentliggörandet av rapport för Q2 2023
Next articleStarbreeze offentliggör tilläggsprospekt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here