Einar Mattsson har minskat energianvändningen med 13%

0
469

Till år 2030 ska Einar Mattsson halvera klimatutsläppen och till 2045 ska koncernen nå netto-noll. Då fastigheternas energianvändning står för en stor del av koncernens klimatpåverkan är den en prioriterad fråga. Bolaget är nu på god väg – det visar den senaste statistiken där energianvändningen minskat med 13% jämfört med basåret 2018.

— Energieffektiviseringen har en helt avgörande betydelse för att Einar Mattsson-koncernen ska nå sitt klimatmål. Som Stockholms största privata hyresvärd är vi en viktig del av stadens omställning. Minskningen med 13% är helt klart ett steg i rätt riktning, säger Martin Fors, Einar Mattssons fastighetschef.

I energistrategin för koncernens egna fastigheter är målet att sänka energianvändningen med 25% från 2018 till 2025. Det innebär en sänkning från 161 kWh/kvm/år till 120 kWh/kvm/år. 

— Vi börjar från ett relativt högt utgångsläge. Trenden ser onekligen bra ut för att vi ska nå en 25% minskning. Förutom miljövinsten innebär det att vi skulle kunnat spara många miljoner i driftkostnader under de här åren, men tyvärr går energipriserna åt andra hållet vilket innebär att det känns som vi simmar motströms, säger Martin Fors.

Idogt arbete och hundratals projekt

Drygt en tredjedel av energibesparingen kommer från åtgärder som genomförts i samband med stambyte och ombyggnad av fastigheter.

— När vi tar ett helhetsgrepp i en fastighet kan det röra sig om energibesparingar om 30-40%. Det är byte av system och förbättrat klimatskal tillsammans med en noggrann driftoptimering som gör att vi får god utväxling på åtgärderna, berättar Mikael Zivkovic, Teknik och energichef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Fastigheten Schönborg är ett exempel på hur åtgärder ger positiva resultat. I samband med den nödvändiga upprustningen av 60-talspärlan i Götgatsbacken gjordes många åtgärder såsom; installation av FTX ventilation i bostäderna, ny undercentral, tilläggsisolering och förbättring av fönster. Tillsammans har detta gett en besparing på 30%.

— Jag vill även lyfta det dagliga arbetet som en viktig del av energiarbetet. I kv. Högbergsterrassen har driftteknikerna lyckats optimera systemen så att det gett en minskning på 7% för fjärrvärmen, säger Mikael Zivkovic. 

Ny styrutrustning och uppkoppling mot överordnat styr- och övervakningssystem (SCADA), vattensparprojekt, energisnålare utrustning i tvättstugorna, effektivare ventilation med värmeåtervinning, samt den dagliga kontrollen och optimeringen bidrar också till energieffektiviseringen av fastigheterna.

—  Vi fortsätter att utveckla vårt arbete systematiskt och uthålligt. Vi kommer genomföra hundratals energiåtgärder i fastigheterna de kommande åren för att vi ska uppnå koncernens energi- och klimatmål. I det större perspektivet ser vi även att vi bidrar till att stötta de klimatmål som finns för Stockholms stad, avslutar Mikael Zivkovic.

Source link

Previous articleFantasma Games slår nytt rekord under november
Next articleInformation om uppdaterade tekniska föreskrifter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here