Evolution: Bokslutskommuniké 2023

0
150
Fjärde kvartalet 2023 (4 kv 2022)

  • Rörelseintäkterna ökade med 16,6% till 475,3 MEUR (407,5)
  • EBITDA ökade 20,5% till 337,0 MEUR (279,5), motsvarande en marginal om 70,9% (68,6)
  • Periodens resultat uppgick till 282,9 MEUR (223,5)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,32 EUR (1,05)

Januari-december 2023 (2022)

  • Rörelseintäkterna ökade med 23,5% till 1 798,6 MEUR (1 456,7)
  • EBITDA ökade 25,7% till 1 267,4 MEUR (1 008,4), motsvarande en marginal om 70,5% (69,2)
  • Periodens resultat uppgick till 1 070,9 MEUR (843,4)
  • Vinst per aktie uppgick till 5,01 EUR (3,95)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,65 EUR per aktie (2,00)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Under fjärde kvartalet 2023 redovisade Evolution intäkter om 475,3 MEUR och EBITDA om 337,0 MEUR, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 16,6 procent jämfört med föregående år och en EBITDA-marginal om 70,9 procent. Utöver det starka finansiella resultatet avslutades året mycket väl även operationellt. Under 2023 utökade vi portföljen med 110 nya spännande spel och överträffade vårt mål från årets början om 100 nya spel. Vi gjorde även betydande framsteg mot en bättre leveransbalans för bord och påskyndade expansionen under fjärde kvartalet. Den valutarelaterade motvinden höll i sig vid en jämförelse med föregående år, exklusive valutaeffekter uppskattas omsättningstillväxten till 25 procent under fjärde kvartalet.

EBITDA-marginalen för helåret uppgick till 70,5 procent, vilket ligger i den övre delen av intervallet enligt den kommunicerade prognosen för helåret om 68–71 procent. För 2024 ökar vi intervallet i prognosen till 69–71 procent – vi kommer att behålla vårt starka fokus på expansion och förväntar oss att marginalen kommer att vara starkare under det andra halvåret. Som vi har sagt många gånger tidigare så är tillväxt vår högsta prioritet, och under 2024 kommer vi att öka investeringstakten för att stödja framtida tillväxt, i linje med denna strategi.

Livekasino-intäkterna ökade till 405,6 MEUR under fjärde kvartalet. Vi har nu uppnått en betydligt bättre balans mellan tillgång och efterfrågan jämfört med förra kvartalet. De senaste kvartalens hårda arbete med att öka kapaciteten och vårt fokus på expansion har lönat sig. Under kvartalet utökade vi även vårt studionätverk i Europa, vilket vi kommunicerade under tredje kvartalet. I och med öppnandet av en ny studio i Bulgarien avslutar vi året med över 1 600 livebord totalt.

Under fjärde kvartalet ökade RNG-intäkterna sekventiellt från tredje kvartalet till 69,8 MEUR men minskade jämfört med motsvarande kvartal 2022. Vårt arbete med att systematiskt förbättra verksamheten fortsatte under andra halvåret med positiva effekter. Vi tar ett steg framåt varje dag, och jag är nöjd med utvecklingen under fjärde kvartalet. Vi siktar på fortsatta stegvisa förbättringar under 2024.

Vi ser vi en löftesrik utveckling i alla regioner när vi nu rör oss in i 2024. Nordamerika visade starkt momentum under fjärde kvartalet där vi återgick till sekventiell tillväxt. Kvartalet omfattade milstolpar i form av spellanseringar som exempelvis lanseringen av Crazy Time, en titel som varit oerhört framgångsrik i andra regioner. Vi ser fram emot att de amerikanska spelarna ska få ta del av den roliga och underhållande upplevelse som denna titel erbjuder. För andra kvartalet i rad fortsatte den starka utveckling i Europa som sågs under föregående kvartal med en tillväxttakt på nära 10 procent jämfört med föregående år. Det finns fortfarande outnyttjad potential i Europa, som förblir en region med god potential för Evolution. Asien och Latinamerika är för närvarande de snabbast växande regionerna jämfört med föregående år. Brasiliens avisering i slutet av perioden om den kommande regleringen av onlinekasinomarknaden är ett tecken på marknadens snabba utveckling i denna region. Vi kommer att fortsätta investera i Latinamerika¬regionen under kommande år.

Vi ökade takten i studioutbyggnaden under fjärde kvartalet och förväntar oss att det höga tempot ska fortsätta under 2024. Vi lanserade en ny studio i Bulgarien och har påbörjat projektet att bygga en andra studio i Colombia. Investeringarna uppgick till 94 MEUR under 2023, vilket var under vår prognos från början av 2023 om 120 MEUR, då expanderingstakten inte varit lika snabb som prognosticerat. För 2024 kommer guidningen för investeringarna att ligga kvar på 120 MEUR. Vi noterar att efterfrågan är stark och har som mål att snabba på investeringarna i vår livekasinoprodukt i hela världen under 2024. Vi kommer även att investera i utvecklingen av nya spel samt utöka bordskapaciteten, både i vårt befintliga studionätverk och i nya studior. I tillägg till expansionen av de befintliga studiorna planerar vi att lägga till minst fyra nya studior under 2024.

Takten för spelsläppen ökade i fjol och med fjärde kvartalets lanseringar lyckades vi överträffa målet om 100 nya spel inom både RNG och Live – vid årets slut hade vi släppt 110 nya fantastiska spel. Inom livekasino fortsatte vi att utveckla våra egna spel som bygger vidare på Crazy Time samt Lightning-serien med spel som Red Door Roulette och Crazy Pachinko. Detta ger spännande nya spelarupplevelser i en stil som spelarna har lärt sig att känna igen och verkligen uppskattar. Inom RNG ökade takten på spelsläppen under andra halvåret, och vi behöll det höga tempot från tredje kvartalet in i det fjärde.

Vi har levererat på en fantastisk produktplan under 2023. Många spel släpptes under andra halvåret eller mot slutet av året, vilket innebär att vi bara börjat se deras bidrag. Jag är stolt över vad vi har fått ut på marknaden, och jag är stolt över alla Evolutions medarbetare som ständigt flyttar fram gränserna och levererar spelarupplevelser som ofta ligger bortom vad många ens kunnat drömma om. Men även med ett så framgångsrikt år som 2023 bakom oss är ambitionsnivån för 2024–2025 högre än någonsin. Vi vill göra ännu mer – vi vill skapa spel som tar underhållningen till nästa nivå. Vi vill uppfinna, vi vill utveckla och vi vill överskrida nya gränser. 2024–2025 kommer vi att göra mer med våra produkter, och för våra slutanvändare, än någonsin förr. Vi kommer att släppa fler spännande spel, utveckla nya typer av spel som vi inte har i dag och investera i unika spel för specifika marknader. Vi kommer ännu en gång att öka avståndet till konkurrenterna. Jag ser mycket fram emot det jag kallar ”det stora produktsprånget” 2024–2025. Vilken spännande tid vi har framför oss!

Under kvartalet introducerade styrelsen ett aktieåterköpsprogram om 400 MEUR för att ytterligare optimera bolagets kapitalstruktur, ett bevis på vår starka finansiella position och kapitalstruktur. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,65 EUR (2,00) per aktie för 2023. Detta är förenligt med vår utdelningspolicy, enligt vilken vi ska dela ut 50 procent av nettoresultatet varje år.

Som bolag förblir Evolution lönsamt, starkt och helt eget kapital-finansierat. När vi betraktar 2024 och tiden därefter gör vi detta med spänning, hunger och ambitioner. Vi kommer att fortsätta investera, rekrytera och utöka vår verksamhet i hela världen. 2023 var ett intensivt år, och jag vill tacka det enastående teamet på Evolution för alla fina prestationer. Jag ser fram emot ett lika fantastiskt och hektiskt 2024, där vi obevekligt kommer fortsätta att sträva efter att göra Evolution lite bättre för varje dag!

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 1 februari 2024 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. 

Nummer för deltagande på telefon: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004328

Följ presentationen på: https://ir.financialhearings.com/evolution-q4-report-2023

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 klockan 7.30 CET.
Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 19 200 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleNy avgiftsmodell för tillsynsavgifter
Next articleInbjudan till presentation av Betsson AB:s resultat för fjärde kvartalet och helåret 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here