Extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

0
969
Idag den 21 december 2022 beslutades vid Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (”SBB”) extra bolagsstämma att samtliga SBB:s aktier i dotterbolaget Amasten Fastighets AB (publ) (under namnändring till Neobo Fastigheter AB (publ)) (”Bolaget”) delas ut till A- och B-aktieägare i SBB.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga SBB:s aktier i Bolaget. Utdelningsration är 1:10, vilket innebär att tio (10) A- och B-aktier i SBB medför rätt till en (1) aktie i Bolaget. Stämman beslutade även enhälligt att bemyndiga styrelsen i SBB att fastställa avstämningsdag för utdelningen av SBB:s aktier i Bolaget.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att göras tillgängligt på SBB:s webbplats, www.sbbnorden.com, inom två veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2022 kl. 11:00 CET.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEinar Mattsson får markanvisning i Bagarmossen
Next articleAvstämningsdag för utdelningen fastställd och Amasten Fastighets AB (publ) byter namn till Neobo Fastigheter AB (publ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here