Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s rating BBB- vid försäljning av aktier i EduCo; positiva utsikter

0
837
Fitch Ratings har bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) rating BBB- med positiva utsikter. De positiva utsikterna återspeglar Fitch:s förväntningar på förbättringar i SBB:s finansiella profil när bolaget slutför planerade avyttringar och drar nytta av realhyreshöjningar och dämpar sin förvärvstakt. Fitch antog också att SBB:s skuld kommer att refinansieras till högre priser.

Fitch har i sitt ratingfall utgått från att den planerade 18 mdkr utdelningen av bostadsportföljen, Amasten Fastighets AB-portföljen, kommer att ske med motsvarande bortfall av hyresintäkter och bostadstillgångar.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WICKET GAMING AB
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023 efter försäljning av aktierna i Educo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here