Förändring av antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

0
895
Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen i aktuell månad.

Den 21 juni 2023 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) att ytterligare konvertibelinnehavare i SBB hade utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler. Till följd av detta har nya Stam B-aktier registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under juni 2023 som ökat antalet Stam B-aktier med 84 636 aktier och antalet röster med 8 463,60 röster.

Per 30 juni 2023 finns det 1 648 092 439 aktier och 353 788 985,80 röster i SBB registrerade hos Bolagsverket fördelat enligt följande:

Stam A-aktier: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stam B-aktier: 1 244 249 043 aktier och 124 424 904,30 röster

Stam D-aktier: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 18:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSBB säljer till kommunala Lejonfastigheter för 400 mkr
Next articleFörvaltningsrätten upphäver Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot ATG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here