Försäkringskassans alldeles färska årsstatistik visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka från en redan oroande nivå. I december 2023 var 44 465 personer i Sverige inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. I början av 2010-talet, var motsvarande siffra nere på drygt 6...
I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. Försäkringsbolaget If vill hjälpa till att stödja  den gröna omställningen i branschen och satsar på en alltmer hållbar skadereglering. If har lanserat den nya tjänsten ”Hållbart bygge” i Norge och nu...
Last year's severe weather conditions resulted in numerous challenging claims situations. Inflation in general, significantly increased claims costs. The fourth quarter was affected by an earlier and more severe winter season than usual. “Scale is an advantage in insurance. Our market and business area diversity are key strengths. We approach...
Förra årets extrema väderförhållanden ledde till många utmanande skadesituationer. Inflationen innebar betydande ökningar av skadekostnaderna och det fjärde kvartalet påverkades av en tidigare och strängare vintersäsong än vanligt. – Storlek är en fördel inom försäkring. Vår diversifiering inom olika marknader och affärsområden är en avgörande styrka. Vi hanterar risk och...
Brottsförebyggande rådet har publicerat ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. Nu kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna. Antalet anmälda vinds- och källarinbrott fortsätter öka. Det här är en trend som tog fart under pandemin och som sedan har fortsatt. I riket som helhet anmäldes...
If blir nu ett av 4 000 företag världen över som har fått sina så kallade "near term" klimatmål godkända av Science Based Targets initiative*. Men If utmärker sig genom att gå längre än SBTi:s krav och även sätta mål för sin skaderegleringsverksamhet. Ifs koncernchef Morten Thorsrud har sett fram...
Det är sjukfrånvaron som oroar småföretagare mest, visar försäkringsbolaget Ifs årliga undersökning bland företagare. Sju av tio uppger att längre sjukfrånvaro kan påverka verksamheten allvarligt. Lågkonjunktur och ökade kostnader hamnar längre ned på listan över vad som kan hota verksamheten. Den vanligaste källan till oro för småföretagarna är att...
Endast en av fem småföretagare vet hur de ska agera i händelse av ett dataintrång eller IT-bedrägeri. En fjärdedel svarar att de inte har kompetens att upptäcka ett intrång och bara 19 procent vet hur de ska agera om de blir drabbade. Det visar Ifs årliga undersökning av småföretagare,...
– Det är otroligt glädjande att vi för första gången på länge ser en ökning i antalet överlevande vid hjärtstopp. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ju snabbare tillgång till defibrillering, desto fler överlever hjärtstopp. Men vi vet att det fortfarande saknas hjärtstartare där de behövs som mest – i...
Dödsolyckorna i jultrafiken har mer än halverats på tjugo år. Försäkringsbolaget If har sammanställt statistik över landets mest olycksdrabbade vägar.Julen är en av de stora trafikhelgerna. I år inträffar julafton på en söndag, vilket i bästa fall kan innebära att inte alla bilister ger sig ut samma dag. – Mycket...