Försäkringsbolaget If växer starkt trots en orolig omvärld

0
380

Koncernens tekniska resultat ökar med nästan 30 procent till 3 045 miljoner SEK (2 356 MSEK) under kvartalet. Totalkostnadsprocenten förbättras till 77,1 procent, en rekordlåg nivå.

”Pandemin är till sist över, åtminstone för Ifs verksamhet. Det finns inte längre några ekonomiska effekter av covid-19 i resultatet. Nu präglas ekonomin och de nordiska marknaderna i stället av ’det nya normala’, som inte alls blivit som någon förväntat sig”, säger Morten Thorsrud i en beskrivning av bakgrunden till resultatet.

”Vi ser att utlandsresandet återvänt till normala nivåer. Samtidigt har många flygresenärer haft stora problem under sommaren. I Sverige har antalet försäkringsärenden där bagage eller flyg försenats ökat med 92 procent jämfört med 2019.

Som Nordens största sakförsäkringsbolag har vi god inblick i flera samhällsförändringar. Vi försäkrar till exempel fler bilar i Norden än någon annan. Det betyder att vi påverkas mer än andra av biltillverkarnas komponentbrist. Det gör också att vi kan följa förändringar i trafikmönster och bilisters beteende. Efter att ha minskat kraftigt i början av pandemin är nu trafiken tillbaka nära normala nivåer, med undantag för Finland. På vissa ställen, till exempel Oslo, är det till och med mer trafik nu än innan pandemin.

Medan eftermiddagsrushen är tillbaka på ungefär samma nivåer som innan pandemin, är trängseln i morgonrusningen mindre, eftersom trafiken är utspridd under längre tid. Många tycks använda arbetslivets ökade flexibilitet mer på morgonen.

Även på fritidsbåtområdet håller pandemieffekten på att klinga av. Under pandemin såg vi en skarp ökning av antalet skador, när fler semestrade på hemmaplan och ovanligt många testade båtlivet för första gången. I sommar, när fler reser utomlands igen och bränslepriset är ovanligt högt, minskar skadorna i Norge med 38 procent, till en nivå som ligger lägre än innan pandemin.

Förutom nya beteendemönster har vi ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge efter Rysslands invasion av Ukraina. Det har givit upphov till betydande leveransproblem i flera branscher.
En annan påtaglig trend är den höga inflationen, något vi inte sett på de nordiska marknaderna på 30 år. Även försäkringsskador blir dyrare, vilket driver upp premierna. Särskilt stora företag riskerar att bli underförsäkrade när inflationen gör det dyrare att täcka skador som uppkommer.

En del av vår tillväxt drivs av inflationen och ett behov att justera priser, men en stor del av den återspeglar ett gott tillflöde av nya kunder. Samtidigt förnyar 9 av 10 sina försäkringar hos oss.

If står tryggt i denna osäkra tid. Allt fler förnyar sina försäkringar hos oss, samtidigt som tillväxten av nya kunder är god. If växer i alla länder och inom alla affärsområden, både på privatmarknaden, bland små och medelstora företag, och för stora koncerner.

Sammantaget leder detta till ett mycket gott resultat för If under andra kvartalet. Vi är väl positionerade för det nya normala, oavsett hur det tar sig uttryck.”

Morten Thorsrud
VD och koncernchef

Koncernresultat för andra kvartalet
Koncernens resultat för andra kvartalet 2022 visar en fortsatt stark utveckling för Nordens största försäkringsbolag.

• Totalkostnadsprocenten för andra kvartalet är 77,1 (80,7 procent under Q2 2021)
• Tekniskt resultat för kvartalet är 3 045 MSEK (2 356)
• Premieinkomst under kvartalet var 14 054 MSEK (12 622)
• If har totalt en premietillväxt på 8,4 procent för kvartalet och 7,5 procent under första halvåret, jämfört med samma period förra året
• Investeringsresultatet under andra kvartalet var 936 MSEK (909) och för första halvåret 1 530 (1 481)

Det svenska resultatet
If växer med 5,0 procent på den svenska marknaden, jämfört med Q2 2021. Sverige är den marknad som påverkas mest av den svaga nybilsförsäljningen.
• Premieinkomsten under andra kvartalet var 5 557 MSEK (5 238 MSEK under Q2 2021)
• Det tekniska resultatet landade på 977 MSEK (1 014 MSEK)
• Totalkostnadsprocenten för Q2 var 78,0 (76,0)

Här kan du läsa mer om Ifs ägare Sampos resultat, samt få mer information om Ifs resultat.

Source link

Previous articleCricket Manager Pro har blivit nedladdat över 300 tusen gånger
Next articleSpelbranschens glada följarskara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here