Förslag på omreglering av spelmarknaden väntas

0
390

Ännu ett utländskt spelföretag lanserade i dagarna en svenskspråkig sajt, Gala.se. Det är Gala Coral Group, ett av Storbritanniens främsta spelföretag, som ligger bakom och liksom många andra onlinekasinon som riktar sig mot den svenska marknaden så ligger huvudkontoret på Gibraltar. Avsaknaden av en fysisk närvaro i Sverige är nödvändig för att kunna kringgå svensk spellagstiftning, som i praktiken innebär att stora delar av spelmarknaden drivs som ett statligt monopol.

Spel för pengar i Sverige regleras av spellicenser utfärdade av Lotteriinspektionen eller regeringen. Licenser för lotteri- och bingoverksamhet utfärdas till folkrörelsen. Restauranger och nattklubbar
kan söka licens för kasinospel till lägre insatser och med lägre vinster, men för spel till större summor pengar är det regeringen som väljer vilka aktörer som tillåts på den svenska marknaden.

Statligt ägda Svenska Spel och ATG har därför ensamrätt på spel till större summor och trots hårda påtryckningar från det europeiska konkurrensnätverket, ECN, så har regeringen hittills motsatt sig en omreglering av spelmarknaden med hänvisning till att den nuvarande ordningen tillhör landets rätt till skydd av individ och samhälle. Med den motivationen har regeringen också fått rätt i EU-domstolen att hålla kvar vid det de facto monopolet.

En kartläggning av regeringspartiernas åsikter i frågan avslöjar dock att samtliga ställer sig positiva till en omreglering av spelmarknaden och därmed både stoppa upp förlorade skatteintäkter och öppna för nya arbetstillfällen inom landet. Finansmarknadsminister Peter Norman (m) lägger i dagarna fram regeringens förslag till kommande spelpolitik för Kulturutskottet och det antas att förslaget kommer att följa Danmarks modell.

Landet genomförde nyligen en lyckad omreglering av sin spelmarknad som de kunnat finansiera med hjälp av skatteintäkter på spel och kan nu uppvisa en anslutningsgrad där licenserade aktörer står för 95% av omsättningen. Samma siffra i Sverige är 50%.

Tidigast en omreglering kommer kunna ske är i januari 2016. Det förutsätter dock att det inte blir ett regeringsskifte till hösten. Flertalet riksdagsledamöter i oppositionspartierna motsätter sig en liberalisering av spelmarknaden och det är således osannolikt att en s-ledd regering skulle prioritera frågan.

Previous articleFakturaköp som fungerar och ger fördelar
Next articleHur ska man förhålla sig till börsårets andra halva?