Fortnox förvärvar Boardeaser

0
498
Fortnox förvärvar Boardeaser
Fortnox förvärvar BoardeaserScroll down for English version

Fortnox har idag förvärvat 100 procent av aktierna i Boardeaser och VisualBy, SaaS-bolag som utvecklar lösningar för rapportering, koncernredovisning, styrelsearbete och bolagsstyrning. Boardeaser och Fortnox har haft ett partnerskap sedan 2023. Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. I tillägg till den initiala köpeskillingen är säljarna berättigade till en eventuell tilläggsköpeskilling uppgående till ett belopp om maximalt 62 miljoner kronor. 

Bolagens årligen återkommande licensintäkter hade vid utgången av 2023 ökat med 43% till cirka 20 miljoner kronor. Verksamheten kommer från och med 1 mars att rapportera till affärsområdet Byrån. 

– Boardeaser har redan gjort avtryck hos oss som en betydelsefull samarbetspartner. Produkterna de utvecklar möjliggör snabb och smidig rapportering såväl som djupgående analyser. Vi har många gemensamma värden och tillsammans är jag övertygad om att vi kan göra Sveriges företag mer framgångsrika. Deras medarbetare kommer att tillföra expertis för att göra vårt erbjudande inom bland annat rapportering och bolagsstyrning bättre. Vi önskar dem alla hjärtligt välkomna till Fortnox, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. 

Boardeaser utvecklar mjukvara för att förenkla och effektivisera vardagen för styrelse och ledning. Det grundades 2015, har ett 30-tal medarbetare och är baserade i Stockholm och Linköping. Sedan oktober 2023 samarbetar Fortnox med Boardeaser kring produkten Fortnox Koncern som effektiviserar och förenklar koncernkonsolidering och rapportering.   

– Jag är stolt över den resa vi har gjort i Boardeaser så långt, där vi har byggt upp ett starkt team och konkurrenskraftiga produkter. Efter ett år av nära samarbete med Fortnox, är vi trygga i att vi delar vision, värderingar och entreprenörsanda. Tillsammans kommer vi att kunna underlätta vardagen för ännu fler företag, säger Pär Haga, vd och medgrundare på Boardeaser.

I samband med förvärvet släpper också parterna den nya produkten Fortnox Rapport & Analys som är en kraftfull lösning för att rapportera, dela och följa upp finansiella insikter.  

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Fortnox acquires Boardeaser

As of today, Fortnox has acquired 100 percent of the shares in Boardeaser and VisualBy,  SaaS companies developing solutions for reporting, group reporting & consolidated accounts, board work, and corporate governance. Boardeaser and Fortnox have had a partnership since 2023. The fixed purchase price amounts to SEK 100 million on a cash-free and debt-free basis. In addition to the fixed purchase price, the sellers are entitled to a potential additional purchase price amounting to a maximum SEK 62 million. 

The companies had by the end of 2023 increased their annual recurring revenue by 43% to approximately SEK 20 million. The operation will from March 1st report to the business area Byrån

– Boardeaser has already made an impression on us as a significant collaborative partner. The products they develop enable swift and seamless reporting as well as in-depth analyses for the customers. We share many common values, and together, I am convinced that we can make Swedish businesses more successful. Their employees will bring expertise to enhance our offerings in areas such as reporting and corporate governance. We warmly welcome them all to Fortnox, says Tommy Eklund, CEO Fortnox. 

Boardeaser develops software to simplify and streamline the daily operations of boards of directors and management teams. Founded in 2015, they have around 30 employees and are based in Stockholm and Linköping. Since October 2023, Fortnox has been collaborating with Boardeaser on the product Fortnox Group, which streamlines and simplifies group reporting and consolidation.

– I am proud of the journey we have made in Boardeaser so far, where we have built a strong team and competitive products. After a year of close collaboration with Fortnox we are confident that we share the same vision, values, and entrepreneurial spirit. Together, we will be able to make life easier for even more businesses, says Pär Haga, CEO and co-founder of Boardeaser.

In connection with the acquisition, the two parties are also releasing the new product Fortnox Reporting & Analysis, which is a powerful solution for reporting, sharing, and monitoring financial insights.

For further information, please contact: 

Tommy Eklund, CEO Fortnox 

Phone: +46 72 369 73 50

Email: tommy.eklund@fortnox.se
Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleDubbla duos favoriter i sista deltävlingen
Next articleUppdatering om Loomis aktieåterköp under första kvartalet 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here