Förtydligande avseende finansiell rapport för andra kvartalet 2023

0
549
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 14 juli 2023 en finansiell rapport för andra kvartalet 2023. Den först publicerade finansiella rapporten hade en korrekt beskriven kapitalbindningsstruktur (förfallostruktur) på sidan [19] men innehöll ett korrekturfel i balansräkningen på sida [11]. Rättningen av korrekturfelet på sida [11] innebär att långfristiga skulder för koncernen, per 30 juni 2023, uppgick till 75 857 MSEK (i den först publicerade rapporten 79 022 MSEK) och de kortfristiga skulderna uppgick till 22 268 MSEK (i den först publicerade rapporten 19 103 MSEK). Den rättade och slutliga finansiella rapporten gjordes tillgänglig på bolagets hemsida senare under dagen den 14 juli 2023.

Den slutliga finansiella rapporten biläggs detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på SBB:s hemsida https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2023 kl. 07:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStarkt resultat för If trots höga skadekostnader
Next articleAcroud publicerar delårsrapport Apr-Jun 2023: På väg mot stärkt balansräkning, minskad skuld och säkrat kassaflöde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here