Förvaltningsrätten upphäver Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot ATG

0
245

ATG fick varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Spelinspektionen beslutade den 17 november 2022 att meddela AB Trav & Galopp en varning och att bolaget skulle betala en sanktionsavgift om 6 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättslagen. Förvaltningsrätten gör nu delvis andra bedömningar av resultatet av Spelinspektionens tillsyn och av brister som konstaterats i åtta kundfall, och bifaller därför ATG:s överklagande. 

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping. 

Läs mer i pressmeddelande från förvaltningsrätten

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleFörändring av antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Next articleProjekt som håller tiden ger ökad kundnöjdhet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here