If varnar för ökade bostadsinbrott i sommar

0
281

Brottsligheten som riktar sig mot egendom minskade under pandemin. 2020 uppgav 13,2 procent av hushållen i riket att de har utsatts för egendomsbrott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld och bostadsinbrott. Det innebär en minskning sedan 2019 med ungefär tio procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Försäkringsbolaget If ser nu en stor risk för att trenden vänder.

– Om man har slappnat av lite under pandemin så är det dags att se upp nu. Mer resande och ett mer pressat ekonomiskt läge kan öka risken för att man drabbas av inbrott. Tjuvarna tar inte semester, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

Grannsamverkan mest effektivt mot inbrott

Samtidigt gör drygt 40 procent av svenskarna inget särskilt för att skrämma bort inbrottstjuvarna under semestern. Detta enligt en undersökning försäkringsbolaget If har gjort. Undersökningen visar också att drygt 30 procent satsar på grannsamverkan, 25 procent har installerat larm, 20 procent lämnar ljuset på och drygt 15 procent har kameraövervakning.

– Vi vet att grannsamverkan är det som har tydligast förebyggande effekt när de gäller inbrott. Hjälps åt i grannskapet, flytta runt saker i trädgården när någon är bortrest och håll varandra uppdaterade. Tjuvarna tar till många knep, som att lägga saker på udda platser för att se om någon är hemma och flyttar på dessa, säger Jenny Rudslätt.

Ur försäkringssynpunkt kan det vara bra att tänka på att aldrig förvara stöldbegärlig egendom eller föremål med högt värde i förråd, då riskerar du bli utan ersättning. Hemelektronik och exklusivare märkesväskor är exempel på egendom som inte ersätts om de förvaras utanför bostaden.

– Det vanligaste som stjäls är smycken, pass, mobiltelefoner, surfplattor och på senare tid även elsparkcyklar. Smycken, som är väldigt attraktiva att stjäla, bör gömmas och inte förvaras i badrum eller sovrum, säger Jenny Rudslätt.

Ifs tips på hur du stoppar tjuven:

Ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha gärna dörren låst även om du är hemma.

Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.

Skaffa bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren vilket kan avskräcka inbrottstjuven.

Lägg inte värdesaker framme så att de syns genom fönster och altandörrar.

Låt bostaden se bebodd ut även om du inte är hemma. Använd timer till belysning, låt kläder och tidningar ligga framme. Be någon ta hand om posten, lägga sina sopor i din soptunna, klippa gräset på sommaren och gärna flytta runt saker i trädgården.

Se över larm, det kan även förebygga eventuellt elavbrott och andra följdskador.

Källa: If

 

FRÅGA: Hur skrämmer du bort inbrottstjuvarna när du är på semester?

Grannsamverkan: 30,5 %

Lämnar ljuset på: 21,2 %

Installerat larm: 25 %

Kameraövervakning: 15,8 %

Annat: 4,2 %

Inget särskilt: 40,4 %

Källa: If/Syno

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via Synos onlinepanel under perioden 17–20 juni 2022. Den omfattar 1 009 personer mellan 18 och 80 år. Panelen utgörs av ett riksrepresentativt urval av befolkningen avseende ålder, kön och geografisk hemort.

Source link

Previous articleEinar Mattsson fick en smygtitt på renoveringen av Mötesplats St Paul
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bostadsfastighet i Örebro till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 mkr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here