Information och växelkurs gällande det första inlösenförfarandet 2023 i Betsson AB (publ)

0
287
 

Årsstämman 2023 i Betsson AB (publ) beslutade om två separata inlösenförfaranden som ska genomföras under 2023. Det första inlösenförfarandet kommer att äga rum mellan den 19 maj och den 15 juni 2023. Utbetalningsbeloppet beslutades i EUR men kommer att utbetalas till aktieägare i SEK. Växelkursen för den kontanta utbetalningen av inlösenlikviden i det första inlösenförfarandet kommer att vara EUR/SEK: 11,3099.

Utdelning:

Utbetalning till aktieägare utgår med 0,218 EUR per inlösenaktie och tillfälle, motsvarande totalt 0,436 EUR för de två inlösenförfarandena. Kontant utbetalningen av inlösenlikviden sker i SEK. Växelkursen för utbetalningen den 15 juni 2023 kommer att vara EUR/SEK: 11,3099.

 

Tidplan:

Första dag för handel i Betsson-aktien exklusive rätt till inlösenaktie: 19 maj 2023

Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier: 22 maj 2023

Handel i inlösenaktier: 24 maj till och med 7 juni 2023

Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier: 12 juni 2023

Utbetalningsdag för inlösenlikviden: 15 juni 2023

Handelsinformation:

A-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons A-aktie: SE0019892159

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie A: BETS IL A

ISIN-kod för Betsson IL A: SE0019892175 

Handelsplats för Betsson IL A: Spotlight Stock Market

B-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons B-aktie: SE0019892167

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie B: BETS IL B

ISIN-kod för Betsson IL B: SE0019892183

Handelsplats för Betsson IL B: Nasdaq Stockholm
 

För mer information om inlösenprogrammet, se Betsson AB:s webbplats under avdelningen Investor relations – Aktien – Utdelningsinformation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations
ir@betssonab.com

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS-B).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleNationell riskbedömning av värdeöverföringar via hawala
Next articleKommuniké från årsstämma den 17 maj 2023 i ACROUD AB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here