Kindred Group plc – delårsrapport januari – september 2022 (ej reviderad)

0
735Strategiska värdedrivare på plats och Nederländerna har fått en flygande start

Tredje kvartalet 2022

 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 277,8 (298,4) miljoner GBP
 • Spelöverskottet (B2C) minskade med 9 procent till 271,9 (298,4) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna minskade spelöverskottet med 8 procent
 • Underliggande EBITDA minskade med 52 procent till 40,3 (84,8) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 60,3 (71,8) miljoner GBP, med en positiv påverkan från omvärderingen av verkligt värde av den villkorade köpeskillingen för Relax Gaming om 39,6 miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 57,9 (60,6) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 (0,27) GBP
 • 1 356 205 aktier/depåbevis köptes till ett totalt värde om 122,5 miljoner SEK, eller 10,0 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 49,3 (51,2) miljoner GBP
 • Antal aktiva kunder minskade med 16 procent till 1 466 986 (1 738 504)

Januari till september 2022

 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 763,2 (1 014,7) miljoner GBP
 • Spelöverskottet (B2C) minskade med 26 procent till 747,8 (1014,7) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna minskade spelöverskottet med 5 procent
 • Underliggande EBITDA minskade med 70 procent till 90,1 (304,5) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 74,9 (259,6) miljoner GBP, med en positiv påverkan från omvärderingen av verkligt värde av den villkorade köpeskillingen för Relax Gaming om 39,6 miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 70,1 (220,3) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,97) GBP
 • 4 385 205 aktier/depåbevis köptes till ett totalt värde av 422,4 miljoner SEK, eller 33,9 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 38,7 (223,4) miljoner GBP

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2022

”I början av tredje kvartalet kunde vi äntligen välkomna nederländska medborgare till vår webbplats Unibet.nl, efter en period på nio månader då vi inte kunnat ta emot spel från Nederländerna. Tack vare vår starka varumärkeskännedom, vårt unika produkterbjudande och ett utmärkt team har vi fått en flygande start. I likhet med Nederländerna uppvisar de flesta av våra marknader stabil utveckling. Det har förbättrat vår underliggande EBITDA-marginal och fria kassaflöde avsevärt jämfört med andra kvartalet 2022, vilket är en bra indikator på vår skalbara affärsmodell.”

”Efter en trög start på kvartalet, till följd av en säsongsmässigt blek sportkalender i juli, ökade aktiviteten snabbt när fotbollsligorna återigen sparkade i gång i början av augusti. Det är lovande med tanke på att vi har fotbolls-VM i Qatar som går av stapeln i november och december. Aktiviteten har varit hög och exklusive Nederländerna ökade spelöverskottet med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Marginalen på sportspel landade på 9,9 procent efter fria vad, högre än för samma period föregående år och högre än den långsiktiga genomsnittliga marginalen.”

”Sedan lanseringen i Nederländerna den 4 juli och fram till slutet av kvartalet har antalet aktiva kunder på den nederländska marknaden ökat till 137 tusen. Baserat på den utvecklingen räknar vi med att uppnå en marknadsandel på 15 procent i Nederländerna i det fjärde kvartalet.”

”Som tidigare kommunicerat, och i linje med vad som kan förväntas under en omregleringsprocess, kommer vi gradvis att absorbera den marginalpress som uppstått i och med den nederländska omregleringen. För tredje kvartalet 2022 uppnådde vi en underliggande EBITDA på 40,3 miljoner GBP och en underliggande EBITDA-marginal på 15 procent. Jag är övertygad om att vi nu är förbi det värsta i fråga om underliggande EBITDA-marginal, och tredje kvartalet visar redan betydande förbättringar jämfört med de föregående kvartalen. Det är ett steg i rätt riktning mot vårt mål om en underliggande EBITDA-marginal på 21 till 22 procent år 2025.”

”Vi fortsätter att invänta granskningen av den brittiska spellagstiftningen (UK Gambling Act), som har blivit försenad på grund av förändringarna i den brittiska regeringen. Även om vi väntar oss höjda krav på kontroller av kundernas betalningsförmåga, är vi positiva till tydligheten av framtida lagstiftning och anser att stärkt hållbarhetsarbete kommer att gynna vår verksamhet på lång sikt, eftersom risknivåerna kommer att sjunka.”

”Nu ser vi fram emot ett mycket spännande fjärde kvartal, med fotbolls-VM som pågår mellan den 20 november och den 18 december. Fotbolls-VM är alltid ett lysande tillfälle att värva och reaktivera kunder, vilket vanligtvis betyder mycket höga aktivitetsnivåer i slutet av turneringen.”

Handelsuppdatering till och med 23 oktober 2022

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott för tiden fram till och med den 23 oktober 2022 var 3,3 miljoner GBP, 27 procent (25 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela fjärde kvartalet 2021. Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott exklusive Nederländerna för tiden fram till och med den 23 oktober 2022 var 2,8 miljoner GBP, 6 procent (5 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela fjärde kvartalet 2021.

Kindred Groups presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet

Idag torsdag den 27 oktober 2022 kommer Kindred Groups vd Henrik Tjärnström att hålla en webbpresentation på engelska kl. 10.00 (CEST) som direktsänds på https://www.kindredgroup.com/sv/kv32022.

För att delta i telefonkonferensen i samband med presentationen, välkommen att registrera dig via https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=10010042. Efter registreringen kommer du att erhålla ett telefonnummer samt ett konferens-ID för att ansluta till telefonkonferensen.

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director – Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSBB avser att öka fokus på samhällsfastigheter – utvärderar förutsättningarna att dela ut ett bostadsbolag till aktieägarna
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – september 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here