Kindred Group resultatuppdatering för det fjärde kvartalet 2023

0
189Som ett resultat av La Française des Jeux SA:s (“FDJ”) offentliggörande av ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande för Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) tidigare idag, offentliggör Kindred viss preliminär finansiell information avseende det fjärde kvartalet 2023.

Under det fjärde kvartalet 2023 såg Kindred fortsatt stark utveckling på flera nyckelmarknader, medan Relax Gamings verksamhet fortsätter att visa uppmuntrande tillväxt och bevis på sin skalbara affärsmodell. De totala intäkterna för det fjärde kvartalet (B2C och B2B) uppgick till 312,9 miljoner GBP (Q4 2022: 305,5 miljoner GBP), en ökning med 2 procent (4 procent i konstant valuta) jämfört med samma period föregående år.

Ökningen jämfört med motsvarande period föregående år drevs särskilt av tillväxten i Nederländerna, Storbritannien och Rumänien samt i kasinosegmentet. Regulatoriska åtgärder i Belgien och Norge fortsatte att påverka den totala tillväxten negativt.

Kasino & spel fortsatte att visa god utveckling med ett spelöverskott som ökade 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Trots en utmanande start på kvartalet, med en historiskt låg sportboksmarginal i oktober, nådde spelöverskottet från sportspel 114,9 miljoner GBP med en sportboksmarginal efter fria vad på 9,9 procent.

Andelen spelöverskott från lokalt reglerade marknader uppgick till 82 procent under 2023 års avslutande kvartal.

Underliggande EBITDA för det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 56,8 miljoner GBP (Q4 2022: 39,1 miljoner GBP), vilket motsvarar en ökning om 45 procent jämfört med samma period i fjol samtidigt som den underliggande EBITDA-marginalen ökade med 5 procentenheter till 18 procent. Detta drevs främst av intäktsökningen, vilket är ett bevis på koncernens skalbarhet, samt betydande fokus på kostnadsoptimering. Dessutom ökade bidraget från Relax Gaming markant som visade en justerad total intäktstillväxt om 33 procent och ett underliggande EBITDA-bidrag om 7,4 miljoner GBP.

Underliggande EBITDA för kvartalet inkluderar ett negativt underliggande EBITDA-bidrag från den nordamerikanska marknaden på 6,1 miljoner GBP. Exklusive påverkan från Nordamerika var den underliggande EBITDA-marginalen för kvartalet 21 procent.

Som kommunicerades i Kindreds rapport för det tredje kvartalet i november förra året förväntar sig Kindred att underliggande EBITDA för helåret 2024 kommer att nå 250 miljoner GBP.

Sammandrag av ej reviderad finansiell rapport

Kv4 Helår
GBP miljoner

2023

2022

2023

2022

Spelöverskott (B2C) 301,6 295,1 1 171,9 1 042,9
Övriga intäkter (B2B) 11,3 10,4 38,6 25,8
Intäkter 312,9 305,5 1 210,5 1 068,7
Spelskatter -82,7 -83,3 -318,0 -272,8
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader -9,8 -9,9 -37,7 -41,8
Övriga försäljningskostnader -44,2 -47,8 -175,0 -170,3
Försäljningskostnader -136,7 -141,0 -530,7 -484,9
Bruttoresultat 176,2 164,5 679,8 583,8
Marknadsföringskostnader -59,9 -67,1 -220,7 -227,2
Löner -37,2 -35,6 -164,1 -140,8
Övriga rörelsekostnader -22,3 -22,7 -90,5 -86,6
Underliggande EBITDA 56,8 39,1 204,5 129,2
Fritt kassaflöde 46,8 30,9 103,3 69,6
GBP miljoner 31 dec 2023
Likvida medel 240,3
Minus: Kundmedel -71,1
Minus: Upplåning -141,8
Nettokassa 27,4

Alla siffror är preliminära och har inte granskats av bolagets revisorer. Bokslutskommunikén för 2023 kommer att publiceras den 7 februari 2024 kl. 07:30 CET. Efterföljande resultatpresentation och frågestund kommer att finnas tillgänglig via webbsändning kl. 10:00 CET samma dag.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-22 07:25 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Interim CFO, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleUttalande från styrelsen [[[1]]] för Kindred Group plc med anledning av La Française des Jeuxs offentliga uppköpserbjudande
Next articleÅterköp av aktier i Evolution AB (publ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here