Kindred publicerar års- och hållbarhetsrapport för 2022

0
501
Kindred publicerar års- och hållbarhetsrapport för 2022
Kindred publicerar års- och hållbarhetsrapport för 2022Kindred Group har idag offentliggjort sin kombinerade års- och hållbarhetsrapport för 2022. Rapporten kan laddas ner på koncernens webbplats www.kindredgroup.com.

Kindred Group plc (Kindred) har idag offentliggjort sin kombinerade års- och hållbarhetsrapport för 2022 års verksamhet. Rapporten ger en introduktion till Kindred som bolag samt en inblick i koncernens långsiktiga strategi och viktiga värdeskapande planer. Utöver fakta, data och fördjupningar i olika områden inkluderar rapporten ambitioner och mål inom Kindreds hållbarhetsstrategi.

I rapporten redogörs för koncernens långsiktiga hållbarhetsambitioner vid sidan av den viktiga ambitionen att nå noll procent spelöverskott från högrisk spelande. Vidare har Kindred arbetat med att minska sitt klimatavtryck genom att ha verifierat sina mål enligt Science Based Targets Initiative (SBTi), ingått nya samarbetsavtal, ingått i ett antal samhällsengagemang, och fortsatt utvecklingen av sitt jämställdhetsarbete.

I sitt vd-ord kommenterar Henrik Tjärnström Kindreds fokus framåt; ”Trots att 2022 varit ett utmanande år är jag stolt och tacksam för det hårda arbete som alla mina kollegor på Kindred och Relax Gaming genomfört. Vi har mycket mer arbete att göra och har satt ambitiösa mål for 2025. Samtidigt har vi givit en guidning för vår underliggande EBITDA om 200 miljoner GBP på helåret 2023. Jag har full tilltro till att vi når dessa mål och att vi exekverar på den strategi vi satt.”

Kindreds årsstämma hålls den 20 april 2023 kl. 10.00 CEST i Stockholm.

Års- och hållbarhetsrapporten för 2022 har tagits fram utifrån det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF) som anges i ESEF-förordningen i öppenhetsdirektivet. Års- och hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på koncernens webbplats via denna länk.

Bifogat denna pressrelease finns styrelsens tillkännagivande av ESEF årsrapporter.

Kindred har en ambition att minska bolagets klimatpåverkan och därför publiceras års- och hållbarhetsrapporten för 2022 endast i digitalt format och på engelska.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-15 10:30 CET.

För ytterligare information: 

Alexander Westrell, Group Head of Communications

+46 73 7071686

press@kindredgroup.com

Patrick Kortman, Head of Corporate Development and Investor Relations

+46 72 3877438

ir@kindredgroup.com  

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gaming byter namn på spelet Idle King till King Royale
Next articleFantasma Games lanserar spel med Draftkings i USA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here