Kindred utnyttjar möjlighet att förlänga revolverande kreditfacilitetsavtal och utökar gruppen av långivare

0
531Kindred utnyttjar den ettåriga förlängningsmöjligheten för det revolverande kreditfacilitetsavtal som tidigare tecknades i november 2021 och förlänger därmed den befintliga finansieringen till november 2025. Det totala åtagandet kommer även att ökas med 40 miljoner euro genom utnyttjandet av optionen om ytterligare åtagande (så kallad accordion feature) och samtifigt kommer gruppen av långivare att utökas.

I november 2021 tecknade Kindred Group plc (Kindred) en multi-currency revolverande kreditfacilitet om 216,7 miljoner euro med två nordiska banker. Avtalet innefattade även obundna åtaganden (så en kallad accordion feature) om 108,3 miljoner euro som gör det möjligt att öka det totala åtagandet upp till 325 miljoner euro. Avtalets tecknades på 3 år, med en option att förlänga med ytterligare ett år.

Kindred utnyttjar nu förlängningsmöjligheten för att säkra den befintliga finansieringen fram till november 2025. Samtidigt utökas gruppen av långivare med en tredje internationell bank och 40 miljoner euro av optionen om ytterligare åtaganden (accordion feature) utnyttjas. Det totala åtagandet ökar därmed till 256,7 miljoner euro, med fortsatt möjlighet att, under vissa förutsättningar, öka totalt åtagande upp till 325 miljoner euro.

Detta ökar Kindreds finansiella flexibilitet ytterligare och stödjer Kindreds tillväxtinitiativ och långsiktiga strategi.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-15 08:00 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director – Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleJulens faror för hunden – här är största riskerna
Next articleKindred – en av Sveriges bästa arbetsgivare för andra året i rad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here