Kommuniké från extra bolagsstämma den 15 februari 2024 i ACROUD AB

0
228
ACROUD AB höll extra bolagsstämma den 15 februari 2024 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från Strategic Investments A/S, representerandes cirka 22,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman att välja Kim Mikkelsen till ny ordinarie styrelseledamot och att Kim Mikkelsen ska erhålla 200 000 kronor i styrelsearvode per år, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

 

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+356 9911 2090

 

ACROUD AB (publ)

 

Telefon:     +356 2132 3750/1
E-post:            info@acroud.com
Hemsida:         www.acroud.com
 

Certified Adviser:  FNCA Sweden AB, info@fnca.se

 

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster. Efter ett antal förvärv har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKindred fortsätter sitt stöd till Women in Tech och temat – ‘Connect, Create, Innovate’
Next articleRundabordssamtal om penningtvättstillsyn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here