Komplettering – Delårsrapport Q2 Axkid AB avseende utebliven balansräkning

0
683Komplettering av balansräkning som pga tryckfel saknades i Q2 rapporten.

Tillväxt i en orolig marknad

VD-kommentar

Under andra kvartalet 2021 utsågs Axkid One till vinnare för bakåtvända bilbarnstolar i det europeiska test som publiceras i 27 länder, däribland Råd&Rön i Sverige. Det här är en milstolpe i Axkids historia och visar att vi har kunnande och förmåga att skapa unika produkter till våra kunder. För mig är det fantastiskt att se det teamwork som har gjort detta möjligt och att vi med detta skapar en bas för tillväxt för de närmsta åren.

Försäljningen för kvartalet ökade med cirka 75 procent och uppgick till 33 MSEK. Även om det på flera marknader var osäkra marknadsvillkor såg vi att behovet av bilbarnstolar kom tillbaka och vi uppnår 19 MSEK (10) på försäljning utanför Norden. Den Europeiska marknaden har varit svårnavigerad och totalt sett är vi nöjda med utvecklingen under det andra kvartalet. Vår hemmamarknad Norden levererade en tillväxt för andra kvartalet med över 50 procent jämfört samma period föregående år och omsättningen uppgick till 15 MSEK (9,5). Axkid One står för ca 35 procent av försäljningen under kvartalet jämfört med 12 procent under det första kvartalet. Produktlanseringen och införsäljningen av nya stolen följer plan. Dock vill jag poängtera att detta är mer ett maraton än en sprint, eftersom det tar tid att etablera ett helt nytt produktkoncept, särskilt i Europa.

Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (0,1) vilket förklaras av högre volymer samtidigt som kostnadsbilden påverkades negativt av kraftigt ökande kostnader för frakt samt råvaror. Vår rörelsemarginal är lägre än vår målsättning. Bruttomarginalen påverkades positivt av högre andel egenproducerade produkter vilket till viss del motverkats av högre råvaru- och fraktkostnader. Den högre kostnadsbilden är något som jag förväntar mig kommer att fortsätta under 2021 då vi ser att kostnaderna för hemtagning av produkter från Kina ökar för varje vecka och det råder fortsatt stor brist på fraktkapacitet. Vi adresserar därför marginalfrågan och har ett antal konkreta åtgärder som bör få positiv effekt framöver.  

Som en konsekvens av vår ökade försäljning samt en större andel egenproducerade produkter har produktionskostnader och rörelsekapital ökat vilket initialt belastar vårt kassaflöde för rörelsen negativt under det första halvåret och uppgick till -5 MSEK (0,5). Vi har under kvartalet förvärvat resterande 40 procent av aktierna i vårt dotterbolag Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co. Ltd. samt aktiverat utvecklingskostnader vilket totalt belastar vårt kassaflöde med cirka 8 MSEK.  

Som tidigare kommunicerats så har vi under våren arbetat aktivt med att säkra vår kapitalbas för fortsatt expansion. Utöver den ökning av kreditutrymme som gjordes med vår bank så genomfördes också en ny nyemission som tillför bolaget ca 16 MSEK. Därmed bedömer jag att vi har säkrat tillräcklig likviditet för att exekvera vår flerårsplan.

Efter en fantastisk sommar har vi en positiv känsla och ser fram emot flera spännande möjligheter under hösten. Jag hoppas att vi nu har en mer stabil marknad att vänta oss och att vi också kan mötas och träffas på ett annat sätt med våra kunder och ambassadörer. 

Göteborg augusti 2021

Daniel Johanson, VD
Läs hela pressmeddelandet på Cision.com

Previous articleRegeringen fattar beslut om EU:s högsta sanktionsavgifter
Next articleErika och Daniella från Halland får gesällbrev i Blå hallen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here