Stockholm, Sverige – En extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls fredagen den 23 september 2022. Vid extra bolagsstämman fattades huvudsakligen följande beslut. ...
STOCKHOLM — 9 november 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag...