Loomis AB:s innehav av egna aktier överstiger fem procent

0
433
Per den 16 februari 2023 uppgick Loomis AB:s totala innehav av egna aktier uppgår till 3,777,782, vilket motsvarar 5,02 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Det totala antalet aktier i Loomis AB, inklusive bolagets egna aktier, uppgår till 75 279 829.

 

Styrelsen för Loomis AB beslutade och kommunicerade den 1 februari 2023 att fortsätta återköpa egna aktier under första kvartalet 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022. Aktieåterköpen påbörjades den 3 februari 2023.

 

För information om transaktioner i återköpsprogrammet, se: http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheter/corporate-actions/repurchase-of-own-shares

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

 

 

17 februari 2023

 Jenny Boström
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 10.00.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSpelinspektionen upphäver rättsligt ställningstagande om negativt eget kapital
Next articleBlick Global Group AB (publ) har deltagit och presenterat i en av världens största spelmässor, ICE London 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here