Loomis delårsrapport januari – mars 2023

0
635Stark inledning på året med rekordhöga intäkter

Loomis rapporterade rekordhöga intäkter i samtliga segment med en tvåsiffrig organisk tillväxt. Högre volymer var den främsta drivkraften till den organiska tillväxten men även prishöjningar bidrog positivt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 717 MSEK (516) vilket är vårt högsta rörelseresultat för ett första kvartal. Rörelsemarginalen (EBITA %) ökade till 10,5 procent (9,2). Marginalen påverkades positivt av högre volymer samt prisjusteringar men negativt av en högre kostnadsbas.

 

Kommentarer till kvartal 1

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 6 812 MSEK (5 627). Valutajusterad tillväxt var 12,1 procent (18,4) varav organisk tillväxt 11,7 procent (14,6).
  • Rörelseresultat (EBITA)1) för kvartalet uppgick till 717 MSEK (516) och rörelsemarginal (EBITA) var 10,5 procent (9,2).
  • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 667 MSEK (463) och rörelse­marginal (EBIT) före jämförelsestörande poster 9,8 procent (8,2).
  • Resultat före skatt uppgick till 543 MSEK (406) och resultat efter skatt uppgick till 403 MSEK (295).
  • Resultat per aktie före utspädning var 5,64 SEK (4,00) och efter utspädning 5,64 (4,00).
  • Rörelsens kassaflöde2) 719 MSEK (177) motsvarande 100 procent (34) av rörelseresultatet (EBITA).
  • Loomis AB har återköpt 586 000 egna aktier under Kvartal 1.

 1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

4 maj 2023Jenny Boström
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 15.00.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStölder av katalysatorer på fortsatt skyhöga nivåer
Next articleDe kan bli månadens spelare i Allsvenskan och Superettan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here