Mer än hälften jobbar fast de känner sig sjuka

0
448

Två av tre personer jobbar trots att de är sjuka, visar en ny undersökning som försäkringsbolaget If har låtit göra. 41,4 procent svarar att de gör det ibland, 17,2 procent svarar att de jobbar hemifrån om de känner sig sjuka och 9,5 procent går till arbetsplatsen även om de känner sig sjuka.

– Att jobba hemifrån vid litet snuva är ju inget större problem men det är inte att rekommendera att ignorera kroppens signaler. Är man sjuk behöver kroppen vila för att snabbare återhämta sig och bli frisk, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Vanligast är det bland yngre att jobba fast man känner sig sjuk. I åldersgruppen 55-64 svarar 31,8 procent att de aldrig jobbar när de känner sig sjuka jämfört med 9 procent i åldern 18-24. Resultaten indikerar också skillnader i olika delar av Sverige och här kan en förklaring vara i vilken utsträckning det är möjligt att sköta sitt arbete hemifrån.

Det nya hybridarbetslivet kan ibland försvåra för arbetsgivaren att veta hur medarbetarna mår. Det är som chef viktigt att ha regelbundna medarbetarsamtal, och inte bara stämma av prestation och förväntningar utan även den organisatoriska arbetsmiljön, hälsa och välmående hos individen, framhåller Ström Olsson.

I rapporten Hälsobarometern sammanfattade If hälsoläget efter pandemin.

Tips till arbetsgivare för att främja en hälsosam arbetsplats

• Var uppmärksam om en medarbetare eller du själv visar tecken på ohälsa och var tydlig med att hälsan kommer först. Ju tidigare insatser, desto större chans till snabb återhämtning och tillfrisknande. Här finns stöd och hjälp att få till exempel genom sjukvårdsförsäkringen, Arbetsmiljöverket eller vården via 1177.

• Främja dina anställdas fysiska och psykiska hälsa genom ett tydligt och rättvist ledarskap. Underlätta vardagsmotion och pauser. Uppmuntra varandra, glöm inte dig själv!

• Var tydlig som arbetsgivare: Vid arbete delvis hemifrån och delvis på kontoret är det viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Situationen kan annars bli en grogrund för stress.

• Prioritera regelbundna medarbetarsamtal. Lägg en flexibel plan tillsammans för arbetssätt, förväntningar och arbetstider. Vad får respektive medarbetare att må bra och utvecklas?

• Positiv feedback skapar motivation. Glöm inte att hur du som chef agerar styr kulturen på företaget. Gör det till en vana att ge positiv feedback och uppmana alla på arbetsplatsen att bli bättre på det.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via Synos onlinepanel under perioden 23–26 september 2022. Den omfattar 1 007 personer mellan 18 och 80 år. Panelen utgörs av ett riksrepresentativt urval av befolkningen avseende ålder, kön och geografisk hemort.

Source link

Previous articleUtemiljöns betydelse för trivsel och trygghet hos Einar Mattsson
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Telia Sverige i gemensamt energiprojekt i Haninge Kommun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here