New Jersey Division of Gaming Enforcement har avslutat sin utredning av Evolution AB utan åtgärd

0
209Evolution AB har blivit informerade av New Jerseys spelmyndighet, New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJDGE), att de har genomfört en utredning om anklagelser om misskötsamhet riktade mot Evolution, denna utredning har avslutats utan vidare åtgärder för bolaget.

I november 2021 mottog NJDGE en rapport från en oidentifierad firma som hävdade att Evolution misskött sig. Efter att rapporten inlämnats påbörjade NJDGE en utredning av anklagelserna för att bedöma om de hade någon grund.

NJDGE fann inga bevis på att Evolution sanktionerat, främjat, tillåtit eller på annat sätt väsentligen dragit nytta av att dess produkter erbjudits av operatörer på marknader som av NJDGE anses vara otillåtna.

Evolution gjorde även en internutredning. Evolution bedömde att dess due diligence- och regelefterlevnadsprocesser var tillräckliga, bolaget tog dock tillfället i akt och har genomfört ytterligare förbättringar. NJDGE ger sitt stöd åt de förbättringar Evolution har genomfört. De förbättrade områdena var inte kopplade till några regelöverträdelser.

NJDGE:s utredning av ärendet har avslutats utan vidare åtgärder.

Vid frågor från investerare, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 klockan 08.30 CET.
Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 19 200 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBetsson förvärvar speloperatör och spelutvecklare i Nederländerna
Next articleFrån återbruk till förberedande av solceller – modernisering av balkonger och tak på Lilla Essingen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here