Ny rektorsundersökning: Skolorna satsar på rörlighet – men motionen till skolan minskar

0
342

Fysfredag, rörelsepauser, morgonpromenader och dans på rasterna är bara några av de initiativ som rektorerna i årets Skoltrafikundersökning nämner under temat rörlighet. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör barn och unga vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag (på en intensitet som ger ökad puls).

I årets skoltrafikundersökning, bland 696 rektorer på grundskolenivå, har fokus legat mer på motion och rörlighet än tidigare, för att få en bredare bild av hälsoläget i skolan. 87,6 procent av rektorerna anser att skolan bidrar till att eleverna uppnår Folkhälsomyndighetens rekommendationer i ganska hög utsträckning, hög utsträckning eller mycket hög utsträckning. 

Trots det når endast 2 av 10 barn och unga minirekommendationen för fysisk aktivitet, enligt Pep-rapporten 2022.

– Vi ser att det behövs fler insatser och större satsningar på vardagsmotionen och att fler barn ska ges möjlighet att gå eller cykla säkert till skolan. Det finns så mycket att vinna på detta i form av förbättrad hälsa, miljö och trafiksäkerhet, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Färre cyklar

I undersökningen svarar 32,5 procent att de upplever att det är mer biltrafik runt skolan i dag jämfört med för tre år sedan. Föräldrar som skjutsar upplevs som den största faran och mer än hälften av rektorerna, 52 procent, ser att trafikmiljön är problematisk. Andelen elever som cyklar till och från skolan har minskat från 20,6 procent 2020 till 12,9 procent 2022.

Kommunerna gör för lite

38,7 procent av rektorerna svarar att de inte tycker att kommunerna gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö, 16,8 procent vet inte om kommunen gör tillräckligt. 44,5 procent anser att kommunen uppfyller förväntningarna.

– Här har kommunen, föräldrar, skolan med flera ett ansvar och en nationell rekommendation kan vara ett fungerande sätt att få en hållbar utveckling. Det här är en fråga som handlar om nästa generations hälsa. En folkhälsoutmaning idag är att vi sitter stilla alldeles för mycket och det gäller även barn och unga, säger Kristina Ström Olsson.

Hälsoråd till familjer:

• Se till att få vardagsmotion åtminstone enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

• Undvik långa perioder av stillasittande. Inför den goda vanan att vara uppe och röra på dig varje timme. Går det att cykla till aktiviteten i stället för att ta bilen? Gör det.

• Se till att få i er näringsrik mat. Det enklaste sättet är att planera inköpen för kommande vecka och se till att intaget blir varierat och innehåller frukt och grönt och fibrer. Det underlättar även för nyttigare mellanmål.

• Vardagsmotion från tidig ålder är ett utmärkt sätt att minska risken att i vuxen ålder drabbas av kroniska sjukdomar som obesitas, hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes eller cancer. Att få röra på sig på till och från skolan ökar dessutom välbefinnande, koncentration och ger mer studiero i klassen. Även gemenskap med andra skolbarn kan öka när fler tar sig aktivt till och från skolan.

• Prioritera god sömn. Planera även nattningstider om det behövs, även för dig som vuxen. Timmen innan sömn bör vara lugn sval, inte för ljus och utan intag av kraftig mat som magen måste arbeta med under sovtiden.

• Stanna upp och reflektera en stund var eller varannan dag. Har jag en hälsosam balans i vardagen? Om inte, vad kan jag ta bort eller ändra på? Det är onödigt att gå och dra runt på negativ stress som inte behöver finnas där.

Mer information

För att ta del av hela Skoltrafikundersökningen, kontakta press@if.se eller 08-410 023 03.

Mer information om hur svenskarna mår efter pandemin finns i Ifs hälsobarometer.

Fler resultat ur undersökningen:

• Fler elever åker bil till skolan idag jämfört med för tre år sedan – färre cyklar/går
• Fler rektorer upplever mer trafik generellt idag jämfört med för tre år sedan
• Majoriteten av rektorerna tycker att trafiksäkerheten är ett problem
• Föräldrar som lämnar sina barn i bil är det största problemet
• Drygt 1 av 5 rektorer har upplevt olyckor/incidenter under sin tid på skolan
• Var tredje rektor uppger att föräldrarna inte följer trafikreglerna
• Bara 8 procent har en bilfri zon runt skolan
• Endast hälften av skolorna har trafikskyltar med uppmaning att sänka farten
• Bara dryga hälften av rektorerna upplever att eleverna når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk aktivitet.

Om Skoltrafikundersökningen

Undersökningen genomfördes under april och maj 2022 på uppdrag av If och Svenska Cykelstäder. Sedan 2006 har försäkringsbolaget If genomfört en undersökning om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor. I år står även Svenska Cykelstäder bakom undersökningen.

Source link

Previous articleExtra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)
Next articleFantasma Games släpper nytt spel i samarbete med Relax Gaming och expanderar med nya operatörer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here