Nyheter24 ska betala vite på 100 000 kronor för att ha länkat till utländska spelsajter

0
227366

Förvaltningsrätten har godkänt Lotteriinspektionens ansökan om utdömande av vite och ålagt Nyheter24 att betala vite på 100 000 kronor. 

I april 2014 meddelade Lotteriinspektionen Nyheter24 AB ett förbudsföreläggande vid vite. I föreläggandet ställdes krav på att Nyheter24 skulle upphöra med länkning till utländska spelsajter på sin webbplats. Föreläggandet förenades med vite på 100 000 kronor. I oktober 2017 vann föreläggandet laga kraft då Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte meddela Nyheter24 prövningstillstånd. 

Vid en ny kontroll i november 2017 av Nyheter24 förekom fortfarande länkning till utländska spelsajter. Lotteriinspektionen ansökte då om utdömande av vite med 100 000 kronor för att Nyheter24 inte hade följt föreläggandet. 

Domen kan komma att överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Bakgrund 

Lotteriinspektionen har under året meddelat ett stort antal förelägganden angående länkning till utländska spelsajter som saknar tillstånd i Sverige. De flesta av dessa har överklagats till Förvaltningsrätten i Linköping. Även i den nya spelregleringen, som träder i kraft den 1 januari 2019, är det förbjudet att främja olovligt spel i Sverige. 

Det är enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. I den nya spellagen (2018:1138) finns ett motsvarande förbud mot främjande av olovligt spel (19 kap. 2 §).

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten. 

Läs mer om främjandeförbudet, klicka här!

 

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleKammarrätten: Det är inte tillåtet att länka till utländska spelsajter
Next articleEnklare för spelare att ta kontroll över sitt spelande

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here