Ökad organisk tillväxt och värdefulla produktnyheter

0
191
Ökad organisk tillväxt och värdefulla produktnyheter
Ökad organisk tillväxt och värdefulla produktnyheterNettoomsättningen steg med 40 procent i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal förra året, till 332 Mkr. Samtidigt uppgick rörelseresultatet till 145 Mkr, vilket speglar det vanliga säsongsmönstret för ett tredje kvartal, då semesterperioden medför lägre personalkostnader. Rörelsemarginalen uppgick till 44 procent. Tillväxt, tillsammans med rörelsemarginal, nådde därmed 84 procent. Utfallet är ett av de högsta i bolagets historia – stödd av en organisk tillväxt om 35 (20) procent.

Under kvartalet ökade antalet kunder med 10 000, till 466 000 – samma nettoökningstakt som under det tredje kvartalet förra året. Samtidigt växte kundernas användning av våra produkter under kvartalet, vilket bidrog till att lyfta den genomsnittliga intäkten per kund och månad med 11 kronor till 223 kronor.

– Siffrorna speglar mängder av kundnytta med bland annat många viktiga uppdateringar i våra produkter. Vi ser också att användningen ökar. Det är det finaste kvitto man kan få på att det vi gör är värdefullt för Sveriges företag. Detta hade inte varit möjligt utan våra medarbetare, säger Tommy Eklund.

Nyheter i Fortnox Lön

– Jag är stolt över produktnyheterna vi har presenterat under kvartalet. Det som sticker ut handlar om vårt produktområde Medarbetare. Att underlätta administrationen i detta område är en viktig pusselbit för många företag, säger Tommy Eklund.

Under hösten tillkom hela nio nyheter i Fortnox Lön. Kombinerat med de uppdateringar som gjorts i programmet de senaste åren gör dessa nyheter Fortnox Lön till ett komplett lönesystem som kan anpassas till olika verksamheter.

Fortnox Lön Mini – ett program för företag med få medarbetare – har vi kopplat ihop med produkterna Fortnox Resa samt Fortnox Kvitto & Utlägg. Detta automatiserar löneprocessen på samma sätt som i Fortnox Lön. Medarbetaren registrerar sin resa eller sitt kvitto med ett par knapptryck i appen, så kommer det automatiskt med i nästa lönekörning. En både smidig och enkel process för företag som idag kämpar med utgiftshanteringen.

Tredje kvartalet 2022 (jämfört med motsvarande period föregående år).

  • Nettoomsättningen steg med 40,3 procent till 331,8 (236,5) Mkr.

  • Rörelseresultatet ökade till 145,3 (101,9) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 43,8 (43,1) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 111,7 (79,4) Mkr.

  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 0,18 (0,13) kr.

Januari – september 2022 (jämfört med motsvarande period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 918,8 (665,1) Mkr, en ökning med 38,1 procent.

  • Rörelseresultatet steg till 338,2 (231,8) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 36,8 (34,8) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 252,8 (179,6) Mkr.

  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,41 (0,30) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se
 

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se
Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleOncopeptides fas 3-studie LIGHTHOUSE bekräftar ytterligare kliniska nyttan med melflufen
Next articleVarannan tätort saknar hjärtstartare kvällstid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here