Oncopeptides meddelar att PEPAXTO® ingår i nya nationella riktlinjer i USA för behandling av multipelt myelom

0
1444STOCKHOLM – 22 mars 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag att PEPAXTO® (melfalan flufenamid) ingår i de nya kliniska riktlinjer för behandling av multipelt myelom som ges ut av National Comprehensive Cancer Network® (NCCN). PEPAXTO i kombination med dexametason fick ett villkorat godkännande av FDA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått minst fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD-38.

”Riktlinjerna från NCCN är en pålitlig resurs för läkare vid behandlingen av cancerpatienter”, säger Marty J Duvall, CEO, Oncopeptides AB. ”Vi är tacksamma för att melfalan flufenamid inkluderats i riktlinjerna och är övertygade om att de kommer att underlätta behandlingen av patienter med multipelt myelom som genomgått tidigare behandlingar och som behöver ytterligare behandlingsalternativ”.

NCCN är en allians bestående av 30 cancerkliniker i USA. Under de senaste 25 åren har NCCN utvecklat en integrerad uppsättning av verktyg för att förbättra kvaliteten på cancervården. De kliniska riktlinjerna inom cancerområdet NCCN Guidelines®, dokumenterar evidensbaserad, konsensusstyrd vård för att säkerställa att alla patienter får förebyggande insatser, diagnostisk, behandling och stödjande tjänster som sannolikt leder till bästa möjliga resultat. Vill du veta mer om NCCN Guidelines och de kliniska resurser som tillhandahålls kan du besöka www.nccn.org.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Om melfalan flufenamid

Melfalan flufenamid (även kallat melflufen) är det första peptidlänkande cancerläkemedlet för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid bygger på en innovativ teknik som länkar en peptid till ett cellgift vilket resulterar i en fettlöslig förening. Genom sin höga fettlöslighet distribueras melfalan flufenamid in i cellerna. Melfalan flufenamid är utformat för att utnyttja aminopeptidaser, en typ av enzymer som är överuttryckta i myelomceller och som orsakar en frisättning av cellgifter i myelomcellerna. Melfalan flufenamid ges som en infusionslösning en gång per månad, under trettio minuter.

I USA är melfalan flufenamid godkänt i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom, som genomgått minst fyra tidigare behandlingslinjer. Patienterna är resistenta mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande medel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. PEPAXTO® är ett registrerat varumärke i USA.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag fokuserat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen beviljat PEPAXTO (melfalan flufenamid, även kallat melflufen), villkorat godkännande i relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid är det första läkemedlet som baseras på bolagets patentskyddade PDC-plattform och utvärderas i ett omfattande kliniskt studieprogram, inklusive den pågående fas 3-studien OCEAN. Melfalan flufenamid är det första peptidlänkande cancerläkemedlet för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Läkemedlet bygger på en innovativ teknik som länkar en peptid till ett cellgift vilket resulterar i en fettlöslig förening, och den höga fettlösligheten gör att det distribueras in i cellerna. Melfalan flufenamid är utformat för att utnyttja aminopeptidaser, en typ av enzymer som är överuttryckta i myelomceller och som orsakar en frisättning av cellgifter i cellerna. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och kontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.


Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBayton Limited får föreläggande om rättelse avseende identifiering av spelare
Next articleLeoVegas börjar handlas på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here