Oncopeptides offentliggör kassalikviditeten per den 31 december 2021

0
974STOCKHOLM – 5 januari 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, ger idag uppdaterad finansiell information efter omstruktureringen av bolaget som följde efter tillbakadragandet av Pepaxto® (INN melphalan flufenamide) från den amerikanska marknaden.

Kassan vid årets slut 2021 var cirka 360 MSEK. Denna siffra är preliminär och den formella rapporteringen av likviditeten kommer att göras i samband med publiceringen av bokslutskommunikén den 17 februari 2022.

Oncopeptides har vidtagit betydande åtgärder för att minska ner kostnader för det kliniska utvecklingsprogrammet, stänga den kommersiella verksamheten i USA och Europa samt minska organisationen för att åter inrikta bolaget på forskning och utveckling för att stärka likviditeten. Den månatliga genomsnittliga likviditetsförbrukningen, mars till och med oktober, om 130 MSEK, har kraftigt minskats och den operationella likviditetsförbrukningen för 2022 estimeras till 12–15 MSEK per månad. Kassaflödet för 2022 kommer, förutom den operationella likviditetsförbrukningen, påverkas av återstående kostnader för nedläggningen av kliniska studier samt kostnader relaterade till den pågående ansökningsprocessen till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Dessa kostnader kommer primärt att påverka H1 2022.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Informationen i pressmeddelandet är information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 5 januari 2022, kl. 08.00.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Bolaget drog tillbaka Pepaxto från marknaden 22 oktober 2021, som en följd av sämre överlevnadsdata i fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com
Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFörslag på nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av covid-19
Next articleVäxelkurser för det fjärde kvartalet 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here