Oncopeptides presenterar nya vetenskapliga data på den årliga kongressen för American Society of Hematology ASH

0
523STOCKHOLM – 12 december 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade dag att bolaget presenterar nya vetenskapliga data från en klinisk studie och tre prekliniska forskningsprojekt, på den årliga kongressen för American Society of Hematology, ASH, den 10–13 december, i New Orleans, Louisiana, USA. Den kliniska studien utvärderade patienter med multipelt myelom som var refraktära mot tidigare behandling med alkylerare i fas-3 studien OCEAN. Data visar att melflufen är en säker och effektiv behandling för patienter som är refraktära mot alkylerare, oberoende av om de tidigare genomgått en stamcellstransplantation eller inte.

De prekliniska projekten är baserade på bolagets patenterade teknikplattformar för peptidlänkande läkemedel, PDC, samt för NK-cellstimulering, ”Small Polypeptide based Killer Engagers”, SPiKE, och har möjliggjorts genom samarbeten med ledande forskningsinstitutioner i Finland, Norge och Sverige.

”Vi är mycket glada över att presentera prekliniska data för OPDC3, nästa generations läkemedelskandidat från vår PDC-plattform, som uppvisat signifikant aktivitet i olika hematologiska sjukdomar,” säger Klaas Bakker, Head of R&D and Chief Medical Officer. ”I synnerhet eftersom vi för första gången också kan presentera prekliniska data för vår affibodybaserade NK-cellstimulerare, som har en mycket stor potential att selektivt aktivera NK celler vid multipelt myelom och andra hematologiska maligniteter.

Nedan är en sammanfattning av de prekliniska forskningsprojekten, som accepterats av American Society of Hematology. Mer information finns via:
https://ash.confex.com/ash/2022/webprogram/

Scientific abstracts First author Publication Disposition
OCEAN (OP-103) Melflufen/dexamethasone compared with pomalidomide/dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma – Subgroup analysis in patients refractory to prior alkylators F Schjesvold 5776 Abstract only
Potential role of NK cells and ABCB9 gene in melflufen resistance in multiple myeloma P. Sergeev 2673 Poster
The novel peptide drug conjugate OPDC3 is highly effective in different hematological malignancies J.J. Miettinen 4799 Poster
Affibody-based BCMA x CD-16 dual engagers for activation of NK-cells towards multiple myeloma K.A. Giang 4800 Poster

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation. Melflufen har fått ett villkorat godkännande i USA under handelsnamnet Pepaxto®. Läkemedlet marknadsförs för närvarande inte i USA. Den 7 december rekommenderade FDA att bolaget frivilligt drar tillbaka sitt godkännande för Pepaxto i USA.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com
 

Om melflufen

Melflufen (melfalan flufenamid) är ett fettlösligt peptidkonjugerat alkylerande läkemedel som snabbt och selektivt levererar cytotoxiska substanser in i cancerceller. Läkemedlet består av en dipeptid och en alkylerande del. Fettlösligheten möjliggör ett snabbare upptag i cellerna. Peptiden hydrolyseras av aminopeptidaser, vilket ger en anrikning av den alkylerande delen inne i cancercellerna. Detta leder till en förbättrad effekt utan att toxiciteten ökar i jämförelse med melfalan. Melflufen hämmar proliferationen och leder till celldöd vid hematologiska och solida tumörceller. Läkemedlet har synergistisk cytotoxisk effekt i kombination med dexametason i cellinjer som är resistenta respektive icke resistenta till melfalan.


Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gaming lanserar Cricket Manager Pro i Storbritannien
Next articleWicket Gaming inleder samarbete med LootBoy för Cricket Manager Pro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here