Oncopeptides publicerar rapporten för andra kvartalet 2022

0
633STOCKHOLM – 11 augusti 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för andra kvartalet 2022.

“CHMPs rekommendation att bevilja Pepaxti ett fullt marknadsgodkännande i EU är grundläggande för Oncopeptides”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides. ”Det här är mycket goda nyheter för patienter, aktieägare, samt för den fortsatta utvecklingen av Oncopeptides.”

Finansiell översikt april-juni

 • Nettoomsättning 8,8 (66,4) MSEK
 • Rörelseresultat -61,1 (-344,8) MSEK
 • Resultat efter skatt -59,8 (-24,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,79 (-0,32) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut 90,8 (999,4) MSEK

Finansiell översikt januari-juni

 • Nettoomsättning 8,8 (85,7) MSEK
 • Rörelseresultat -160,0 (-692,2) MSEK
 • Resultat efter skatt -158,4 (-258,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -2,10 (-3,63) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut 90,8 (999,4) MSEK

Väsentliga händelser april-juni

 • CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, beslutade enhälligt att rekommendera Europakommissionen att bevilja Pepaxti ett fullt marknadsgodkännande i EU

 

Händelser efter periodens utgång

 • Riktad nyemission tillförde cirka 435,6 miljoner SEK (41,1 miljoner USD) före transaktionskostnader
 • FDA planerar ett publikt möte med Oncologic Drugs Advisory Committee, ODAC, den 22 september, för att diskutera risk-nyttobalansen för Pepaxto

 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor idag kl. 14:00. Presentationen leds av vd Jakob Lindberg, tillsammans med CMO Klaas Bakker och CFO Annika Muskantor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Webbsändningen kommer att sändas via https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q2-2022 och finns också tillgänglig via bolagets hemsida: www.oncopeptides.com. PIN-kod för deltagare är 4998014#

 

Telefonnummer för deltagare:

SE: +46850516386
UK: +442031984884
US: +14123176300

PIN-kod för alla nummer: 4998014#

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ) 

E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com 

Mobil: + 46 70 262 96 28 

 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2022 kl. 08:00.

 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Bolaget drog frivilligt tillbaka Pepaxto den 22 oktober 2021, samt återkallade sedan tillbakadragandet den 21 januari 2022. På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 23 juni 2022 rekommenderade CHMP ett fullt godkännande av Pepaxti (melfalan flufenamid) i EU i patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedels-kandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com. 

 


Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDelårsrapport 1 januari – 30 juni 2022
Next articleCTEK utsedd till finalist i Automechanika Awards

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here