Oncopeptides publicerar rapporten för det tredje kvartalet 2021

0
966Tillbaka till framtiden

STOCKHOLM – 24 november 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för det tredje kvartalet 2021.

Finansiell översikt: juli-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,3 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -338,9 (-383,5) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -777,5 (-383,4) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -10,33 (-5,71)
 • Likvida medel per 30 september uppgick till 671,3 (1 251,6) MSEK

Finansiell översikt: januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 140,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -1 031,1 (-1079,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 036,3 (-1081,7) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -14,27 (- 17,87)
 • Likvida medel per 30 september uppgick till 671,3 (1 251,6) MSEK

Väsentliga händelser översikt: juli-september

 • Uppdaterade resultat från fas 3-studien OCEAN meddelades den 8 juli: melflufen nådde det primära målet med superior PFS
 • FDA pausade den 8 juli tillfälligt rekryteringen till kliniska studier med melflufen med anledning av överlevnadsdata i ITT-populationen
 • FDA utfärdade den 28 juli en säkerhetsvarning till läkare och patienter, gällande en ökad risk för dödlighet förknippad med Pepaxto® i OCEAN-studien
 • FDA annonserade den 2 september att ett ODAC-möte skulle hållas den 28 oktober. Mötet ställdes sedermera in
 • Nya data från OCEAN och PORT presenterades på IMW-kongressen den 11 september

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Anders Martin-Löf, CFO, meddelande sin avgång från Oncopeptides den 15 oktober
 • Pepaxto drogs tillbaka från USA-marknaden den 22 oktober. Som en konsekvens kommer den kommersiella verksamheten avvecklas och fokus blir på FoU
 • Oncopeptides offentliggjorde den 4 november att man fokuserar utvecklingsprogrammet för att stärka kassan
 • Annika Muskantor tillträdde som interim CFO den 8 november
 • Jakob Lindberg utsågs till ny vd och Marty J Duvall lämnade bolaget den 15 november

Koncernens siffror i sammandrag

(TSEK)

2021

Jul-Sep

2020
Jul-Sep

2021
Jan–Sep

2020
Jan–Sep

2020
Jan-Dec

Nettoomsättning

54 276

140 005

Bruttoresultat

22 683

105 262 

Bruttomarginal

42%

n/a

75%

n/a

n/a

Rörelseresultat

-338 913

-383 498

-1 031 081

  -1 079 706

-1 591 279

Resultat efter skatt

-777 547

-383 357

-1 036 327

-1 081 727

-1 594 693

Resultat per aktie före och efter utspädning

-10,33

-5,71

-14,27

-17,87

-25,57

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-336 528

-340 841

-1 069 937

-939 347

-1 296 509

Likvida medel vid periodens slut

671 269

1 251 629

671 269

1 251 629

840 255

Forsknings och ­utvecklings­kostnader/ rörelsekostnader, %

41%

50%

44%

59%

54%

 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor samma dag kl. 10:00. Presentationen kommer att hållas av vd Jakob Lindberg och medlemmar från ledningsgruppen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Webbpresentationen är tillgänglig via denna länk och finns också tillgänglig på vår hemsida:

www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:

SE: 08 505 583 53

UK: +44 333 300 92 61

US: +1 833 823 05 89
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)

E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com

Mobil: + 46 70 262 96 28

 

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)

E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com

Mobil: + 46 70 873 40 95

 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2021, klockan 08:00 CET.

 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Bolaget drog tillbaka Pepaxto från marknaden 22 oktober 2021, som en följd av negativa överlevnadsdata i fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com

 


Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleOmsättningen för spelbolag med svensk licens ökade med nästan 5 procent tredje kvartalet
Next articleEvolution: Uttalande

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here