Oncopeptides publicerar rapporten för tredje kvartalet 2022

0
569STOCKHOLM – 9 november 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för tredje kvartalet 2022.

Den framgångsrika riktade nyemissionen i juli och godkännandet av Pepaxti i EU och länderna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet i augusti skapar förutsättningar för en ny och spännande fas för Oncopeptides”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides. ”Med den pågående lanseringen i Tyskland tar vi oss an den europeiska marknaden med möjliga intäkter på cirka 1,5–2,0 miljarder SEK, baserat på en typ-2 indikation i EU.”

Finansiell översikt juli-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (54,3) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -88,9 (-338,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -88,4 (-777,5) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -1,00 (-10,33) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 427,4 (671,3) MSEK

Finansiell översikt januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (140,0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -248,8 (-1 031,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -246,9 (-1 036,3) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -3,10 (-14,27) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 427,4 (671,3) MSEK

Väsentliga händelser juli-september

 • Extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier ​
 • Oncologic Drugs Advisory Committee, ODACs expertpanel ansåg att fas 3-studien OCEAN inte bekräftade en fördelaktig risk-nyttaprofil i USA-indikationen ​
 • NK-cellstimuleringsprojekt i multipelt myelom erhöll 5 MSEK i forskningsanslag från Vinnova​
 • EU-kommissionen godkände Pepaxti för behandling av vuxna patienter med RRMM i EU och i länderna inom EEA ​
 • En riktad nyemission har genomförts om cirka 435,6 MSEK (USD 41.1 million)

Händelser efter periodens utgång

 • Kommersialiseringen av Pepaxti inleds i Europa, Tyskland är första marknaden att lansera produkten​
 • LIGHTHOUSE-studien bekräftar den kliniska nyttan med melflufen i patienter med RRMM
   

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor idag kl. 14:00. Presentationen leds av vd Jakob Lindberg, tillsammans med CCO Sofia Heigis och CFO Annika Muskantor. Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Webbsändningen kommer att sändas via https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q3-2022 och finns också tillgänglig via bolagets hemsida: www.oncopeptides.com

Telefonnummer för deltagare:

SE: +46 8 505 163 86  (PIN-kod för deltagare är 6271662#)
UK: +44 2031 984884  (
PIN-kod för deltagare är 6271662#)
US: +1 412 317 6300  (
PIN-kod för deltagare är 6271662#)

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ) 
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com 
Mobil: + 46 70 262 96 28
 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november, 2022 kl. 08:00.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Den 18 augusti 2022 beviljade EU-kommissionen Pepaxti® (melfalan flufenamid) ett godkännande för försäljning i alla EU-länder, samt i länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantationstillfället. Pepaxto® (melfalan flufenamid) beviljades villkorat godkännande i USA i februari 2021, men marknadsförs för närvarande inte på grund av regulatoriska hinder. 

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns på  www.oncopeptides.com.


Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleOncopeptides meddelar marknadspotentialen för Pepaxti i Europa
Next articleFantasma Games VD-ord Q3-rapport 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here