SEVAB - 2017 - ett rekordår för SEVAB

2017 - ett rekordår för SEVAB

Newsdesk 20/12 09:16

Det går bra för SEVAB. Resultatet för 2017 ser ut att landa på 41 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner över budget. Det innebär all time high resultat för bolaget.

Flera faktorer bidrar till det positiva resultatet.

- Genom det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM, kan vi ta till vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag. Sedan bildandet av ESEM under 2014 har vi genomfört effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar. Detta visar sig nu i det ekonomiska resultatet, säger Mats-Erik Olofsson, vd.

Ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts i Strängnäs kraftvärmeverk, vilket gett en resultatförbättring på cirka 12 miljoner kronor.

- Medarbetarna inom affärsområdet energi har bidragit enormt, med både förändringsvilja och stor yrkesskicklighet. Vi har genomfört kvalitetsförändringar av bränslet, samt utfört en omfattande genomgång av nätet för att upptäcka eventuella energiläckage. Effektiviteten i anläggningen har ökat genom en genomgripande planering och mycket bra underhållsarbeten.

Ytterligare en framgångsfaktor är att många företag väljer att etablera sig inom SEVABs elnät, vilket ger nya intäkter.

Framtiden ser även den ljus ut: exempelvis har nätjätten Amazon Web Services byggt en serverhall i Eskilstuna Logistikpark, som ligger inom SEVABs elnätsområde.

- Amazon Web Services anläggning ska sättas i drift under 2018. Eftersom verksamheten är starkt elberoende så kommer den att generera en del intäkter till SEVAB. Etableringen hade inte kunnat göras utan SEVABs satsning på en ny transformatorstation i området.

Under hösten har SEVAB genomfört en stor kundundersökning.

- Vi har genomfört kundundersökningar under många år och våra resultat har förbättrats stadigt de senaste åren. Vi ser bland annat att kunderna i allt större utsträckning tycker att SEVABs produkter och tjänster är mer prisvärda nu än tidigare. Många kunder uppskattar dessutom de miljöinitiativ som tagits, som färgsortering av avfall, säger Mats-Erik Olofsson.

- Från styrelsens sida är vi väldigt nöjda, stolta och glada över resultatet. SEVAB spelar en viktig roll i utvecklingen av Strängnäs kommun, säger Leif Lindström, ordförande i SEVABs styrelse.


För ytterligare information kontakta:

Mats-Erik Olofsson, vd ESEM, 016-10 61 00.

Leif Lindström, styrelseordförande, 070-343 57 08.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Meda

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status