FORES - 2030-sekretariatet positiva till flygbränsleutredningen ? ambitiöst, rätt timing, men glöm inte beteendet

2030-sekretariatet positiva till flygbränsleutredningen ? ambitiöst, rätt timing, men glöm inte beteendet

Newsdesk 17/9 14:55

2030-sekretariatet är positiva till bioflygbränsleutredningen, och hoppas på ett snabbt införande. Om Sverige inför en reduktionsplikt för flyget har svenska biodrivmedelsproducenter en chans att bli nyckelaktörer i omställningen.

Flygets utsläpp är fortfarande en mindre del av transportsektorns totala utsläpp, men ökar i snabb takt. Bioflygbränsle är en viktig del av lösningen, men måste kombineras med förändringar av hur mycket vi flyger.

? Utvecklingen inom flyget är en utmaning, men driver på teknikutvecklingen inom biobränsleindustrin, kommentarer Jakob Lagercrantz, grundare och drivmedelsansvarig på 2030-sekretariatet. Bioflygbränsleutredningen är en stark plattform för fortsatt utveckling.

Utredningen ger en tydlig inriktning för fortsatt arbete, med en nära koppling till reduktionsplikten för landsvägsfordon. Genom den reduktionsplikt som föreslås i utredningen skapas en efterfrågan som kan mötas av svenska projekt som fokuserar på bioflygbränsle.

2030-sekretariatet ger följande rekommendationer för framtiden:

  • Offentlig sektor bör gå före med högre biobränsleinblandning för sina tjänsteresor än övriga (200 statliga myndigheter använder cirka 40 000 m3 flygbränsle om året, motsvarande en femtedel av inrikesflyget).
  • Regeringsplanen bör skyndsamt ställas om till biobränsle, och inte utifrån massbalansprincipen utan specifikt tankade på detta vis.
  • Biobränsle bör användas i successivt höjda nivåer i upphandlat flyg med allmän trafikplikt.
  • Försvarsmakten bör ges i uppdrag att arbeta med biobränsle inom uppdraget fossilfritt försvar, vilket också skulle minska vår sårbarhet jämfört med dagens fossila flygbränsle som till 100% är importerat.
  • Elflyg och annat flyg med särskilt låg klimatpåverkan bör stimuleras med hjälp av reducerade startavgifter samt prioritet på flygplatserna, vilket regeringen bör ge i ägardirektiv till Swedavia.
  • Flygets totala klimatpåverkan bör minimeras, innebärande att också flygplatser samt transporter till och från dessa bör arbetas systematiskt med. Det bör också bli lättare att kombinera mobiliteten, så att man t.ex. kan ta tåget en del av sträckan.

2030-sekretariatet grundades 2013 för att stötta arbetet att nå en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. 2030-sekretariatet klimatkompenserar för utsläppen från flygresor, och betalar dessutom för att samma mängd bioflygbränsle handlas upp i ett samverkansprojekt med Swedavia.

Läs också 2030-sekretariatets remissvar gällande Biojet för Flyget 2019:11 här.

Vill du veta mer om upphandlingen, 2030-sekretariatet eller hur ditt företag kan bidra till klimatomställningen? Kontakta

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
E-post: jakob.lagercrantz@fores.se
Telefon: 0708-173808


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status