Abigo Medical AB - ABIGO Medical och GU Ventures ingår samarbete

ABIGO Medical och GU Ventures ingår samarbete

Newsdesk 22/12 14:15

ABIGO Medical AB och GU Ventures AB har startat ett nytt strategiskt samarbete som grundas i det gemensamma intresset att utveckla nya medicintekniska produkter och läkemedel. Syftet är att främja och uppnå en mer effektiv utveckling av dessa och därigenom kunna göra fler och bättre affärer, som en effekt av samarbetet. 

Företagen ABIGO Medical och GU Ventures bedriver utveckling av nya medicintekniska produkter och läkemedel. ABIGO gör det i egen regi med global försäljning och distribution och är ett internationellt snabbt expanderande och lönsamt komplett life science företag i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gör det genom sitt inkubatorstöd och såddinvesteringar i nya forskningsbaserade verk-samheter med anknytning till Göteborgs universitet. Företagen har nu förenats i sina ambitioner att utveckla nya innovativa projekt till kommersiellt attraktiva verksamheter. Fokus kommer vara framför allt inom de områden där ABIGO har sitt fokus, såsom infektionskontroll, sårvård, öron/näsa/hals, ögon, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål.

- En nära dialog mellan en inkubator som GU Ventures och en företagsgrupp som ABIGO är en viktig faktor för att stärka byggandet av innovationsverksamheter och därigenom skapa bättre affärer som bidrar till ökad patientnytta globalt, berättar Jan G. Smith, medgrundare och styrelseordförande för ABIGO Medical. Han fortsätter:

- Vi växer kraftigt globalt med god lönsamhet och återinvesterar för framtiden bland annat med ett stort antal nya rekryteringar, utbyggnad av vår egen forskningsverksamhet samt kraftig utbyggnad av vår egen produktionsanläggning i Askersund. Hos GU Ventures finns nya verksamheter med nya produkter som vi med våra resurser kan ta till marknaden.

ABIGO och GU Ventures kommer inom det strategiska samarbetet arbeta tillsammans med konkreta pragmatiska aktiviteter och åtgärder för att lämpliga innovativa projekt snabbare skall nå en kommersiellt attraktiv nivå. Samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures syftar till att öka resultaten av respektive företags utveckling av nya medicintekniska och läkemedelskoncept.

- Vi ser många idéer till nya produkter eller metoder, som kan bli kommersiella framgångar, fortsätter Klementina Österberg, VD för GU Ventures. Som i alla branscher, behöver dessa tillfreds­ställa ett konkret behov och matchas till vad industrin eller sjukvården vill ha. Varje projekt behöver lite olika typer av stöd, så de behöver hamna på rätt ställe, få rätt kompetens och kapital, för att nå kommersiell framgång. Med hjälp av ABIGO kan vi få flera av idéerna att nå dit snabbare och med större säkerhet.

Det nya samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures har vuxit fram under flera år, när bolagens företrädare arbetat tillsammans i olika konstellationer. Det finns ett grundmurat förtroende och ett gemensamt intresse att stötta och dra nytta av varandra, vilket borgar för att samarbetet kommer ge de viktiga resultat som fordras.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status