Alliansen i Stockholms stad - ?Alliansen: Stockholm, möjligheternas stad

?Alliansen: Stockholm, möjligheternas stad

Newsdesk 18/10 12:00

Knappt ett år före valet deklarerar Alliansen i Stockholms stad sin gemensamma politiska inriktning i form av ett gemensamt förord till sina skuggbudgetar för 2018.

Alliansens partier ? Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ? styrde framgångsrikt Stockholm i åtta år. Samarbetet mellan partierna har fortsatt varit konstruktivt i opposition och tillsammans kommer Alliansen att söka stockholmarnas förtroende i valet 2018.

 • Stockholm är möjligheternas stad. Här ska stockholmarna uppleva frihet och egenmakt genom trygghet, egen försörjning och kunskap. Alliansen har en politik för en kunskapsdriven arbetslinje som kan minska jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda. Stockholm ska vara platsen där drömmar förverkligas och därför måste företagsklimatet ligga på topp. Ingen ska begränsas av sina rörelsemönster på grund av otrygghet och vi måste skärpa fokus på kunskap i skolan, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.
 • Stockholm ska vara den plats i Sverige där varje individ, oavsett bakgrund, är mest fri att själv forma sitt liv och bidra till samhället. Tyvärr ser vi att majoriteten inte styr åt det hållet, skolan utarmas och kunskapsklyftorna cementeras, och trygghetskrisen begränsar människors frihet. Vi står beredda att staka ut en ny kurs för ett friare, tryggare och starkare Stockholm, säger Lotta Edholm (L), gruppledare och oppositionsborgarråd.
 • Stockholmarna förtjänar att vi använder deras skattepengar med försiktighet. Under brinnande högkonjunktur ska man spara för tuffare tider, inte slösa med skattebetalarnas pengar som den rödgrönrosa majoriteten gör. Under det rödgrönrosa styret tvingas stockholmarna betala mer i skatt utan att mer pengar går till jobbskapande åtgärder, miljö, skola eller välfärd. Vi kommer stoppa den utvecklingen, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.
 • Att mitt i en högkonjunktur samtidigt höja koncernutdelningen, låna pengar och öka utgifterna till allt och alla gör Stockholm sårbart och ökar risken för kommande nedskärningar inom välfärden. Vi måste våga prioritera det som är viktigt för människor. Tryggheten i det offentliga rummet och omsorgen om barn och äldre är några av de absolut viktigaste frågorna. Därför måste satsningarna fokusera på dessa områden istället för att strö pengar över rödgrönrosa symbolpolitik, säger Erik Slottner (KD), gruppledare.

Alliansen går till val på:

Fler människor ska försörja sig genom eget arbete

 • Halverad andel som lever på försörjningsstöd i utsatta stadsdelar 2025.
 • Fler jobb i nya och växande företag genom ett bättre företagsklimat och lägre skatter.
 • Införande av inträdesjobb, som innebär att 30 procent av arbetstiden går åt till att lära sig jobbet och lönen uppgår till 70 procent av ingångslönen.
 • Fler ska göras anställningsbara genom en utbyggd vuxenutbildning och införande av vuxpeng för alla som är i behov av kompetensutveckling.
 • Kompetensutvisningar, som drabbar företag i Stockholm hårt, måste upphöra.

Trygghet ska råda i hela staden oavsett bostadsadress

 • Halverad upplevd otrygghet i de stadsdelar där otryggheten är stört till 2025.
 • Fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler trygghetskameror ska tryggheten återställas på otrygga platser där polisåtaganden inte räcker till.
 • Återinförd nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning.
 • Inrättande av en central trygghetsjour i områden dit boende och näringsidkare kan vända sig dygnet runt.
 • Utveckling av stadens trygghetsskapande arbete och i samverkan med civilsamhället, företag och andra aktörer genomföra lokal platssamverkan för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar.

Fler elever med gymnasiebehörighet och stärkt kunskapsfokus i skolan

 • Halverad andel elever utan gymnasiebehörighet i skolor i utsatta stadsdelar till 2025.
 • Nolltolerans mot kränkningar och stök som stjäl tid från undervisningen.
 • Aktivt skolval.
 • Utökad undervisningstid, utbyggd lovskola och möjlighet till lördagsskola i grundskolan.
 • Fler karriärvägar för lärare och etablering av filialer till attraktiva skolor i ytterstaden.

Fler tillgängliga bostäder och ökad rörlighet på bostadsmarknaden

 • Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt och ha utrymme för både äldre och modern arkitektur.
 • Rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet behöver öka genom slopad flyttskatt, skattebefriad andrahandsuthyrning och en ansvarsfull gravis infasning av mer marknadsanpassad hyressättning.
 • Fler förutsättningar för fler byggaktörer att bygga hyresrätter med lägre hyra ska skapas.
 • Byggnader, transporter och systemlösningar ska utformas så att de minskar klimatbelastningen.
 • Stadens krav på hållbarhet ska utmana andra och leda till innovationer och nya jobb.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status